Gröna Bilister blir Gröna Mobilister

Gröna Bilister är en ideell förening som påverkat beslutsfattare och stöttat konsumenter inom hållbar mobilitet sedan 1994. Nu byter föreningen namn för att bättre återspegla den verksamhet som bedrivs. Gröna Bilister blir Gröna Mobilister och lanserar i samband med namnbytet en ny webbplats samt anställer en generalsekreterare.

När Gröna Bilister startade låg fokus främst på “grön bilism” – att förbättra och stärka bilisters medvetenhet att köra mer hållbart, för miljöns skull. Idag är föreningens verksamhet bredare och innefattar inte bara bilar och drivmedel, utan handlar även om hållbar mobilitet i bredare bemärkelse där även beteendeförändringar är nödvändiga för att nå samhällsmål kopplade till klimat, miljö, hälsa och säkerhet. Föreningen belyser andra färdmedel som alternativ till bilen och betonar vikten av framsynt mobilitetsplanering. Därför byter Gröna Bilister nu namn till Gröna Mobilister.

Marie Pellas, ordförande för Gröna Mobilister, kommenterar namnbytet så här:

– Vårt namn ska matcha vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Föreningen har länge varit mycket bredare än bara “grön bilism”. Därför byter vi nu namn till Gröna Mobilister.

Stefan Andersson, ny generalsekreterare för Gröna Mobilister säger:

– Gröna Mobilister har en unik position i Sverige som den enda konsumentinriktade mobilitetsföreningen. Namnbytet ger oss förutsättningar att växa – om vi ska nå klimatmålen måste vi växla upp!

Om Gröna Mobilister

Gröna Mobilister verkar för en mobilitet som är anpassad till planetens gränser och global rättvisa. Vi vill stärka människors livskvalitet i städer och på landsbygd. Det gör vi genom informationsspridning och påverkansarbete.

Ny webbplats: www.gronamobilister.se