Gröna Mobilister: Budgeten kommer att leda till stora utsläppsökningar

Föreningen Gröna Mobilister bedömer att förslagen i budgetpropositionen kommer att leda till stora utsläppsökningar och sämre förutsättningar för hushåll och konsumenter att ställa om.

När Gröna Mobilister läser budgetpropositionen så hittar vi många fina ord om att utsläppen av växthusgaser från transporterna måste minska, men föreningen bedömer att de konkreta förslagen istället leder till utsläppsökningar.

Ett tydligt exempel är att regeringen talar om att det är nödvändigt med en snabbare elektrifiering av fordonsflottan för att Sverige ska kunna nå klimatmålen, samtidigt som man nu med omedelbar verkan slopar klimatbonusen för köp av elbilar. Andra exempel är sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt reduktionsplikt från 1 januari 2024. Ytterligare ett är omfördelningen av medel från järnväg till allmän väg, där järnvägsunderhållet sänks med 750 miljoner samtidigt som vägunderhållet ska öka med en miljard. Dessutom river regeringen upp det reformerade reseavdraget där även kollektivtrafikresenärer skulle få ta del av avdraget.

Sammantaget bedömer Gröna Mobilister att det här leder till stora utsläppsökningar och sämre förutsättningar för hushåll och konsumenter att ställa om. Den nya regeringen har presenterat en budget som går direkt emot de uppsatta klimatmålen för transportsektorn.

Jesper Johansson, ordförande för Gröna Mobilister, kommenterar:

– Det är väldigt olyckligt att regeringen med den här budgeten försvårar för hushåll, konsumenter och kommuner att ställa om till att bli hållbara mobilister. Den här budgeten tvingar många att stanna kvar som fossilberoende bilister. Även de som inte vill.

Om Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som vill påskynda omställningen till en mobilitet som är anpassad till planetens gränser, städers dyrbara utrymmen och till landsbygdens behov. Gröna Mobilister är teknikneutrala och företräder inget särintresse när det gäller fordon, drivmedel eller val av mobilitetslösningar. Webbplats: www.gronamobilister.se