Gröna Mobilister har kartlagt kommunernas omställning till fossilfri trafik i detalj

Den nya rapporten Gröna kommuner på väg 2022 tar pulsen på omställningen till fossilfri trafik i kommuner och regioner. Klimatpåverkan från våra transporter minskar. Men det går för långsamt, och olika fort i olika delar av landet. Omställningen sker på bred front även på landsbygden, men den behöver fler verktyg för att få upp farten.

Kommunerna är nyckelspelare i omställningen till fossilfri trafik. Gröna Mobilister har i nästan tjugo års tid granskat deras arbete för hållbara transporter och lyft fram föregångare.

De goda föresatsernas tid är förbi. Nu måste saker hända. Därför riktar Gröna Mobilister enbart in sig på vad som verkligen sker i kommunernas omställningsarbete. Vi bortser helt från vackra mål och ambitiösa policydokument.

I den nya rapporten Gröna kommuner på väg 2022 analyseras omställningen av transportsektorn ur ett lokalt och regionalt perspektiv med hjälp av de kommunala 2030-indikatorer som tagits fram i samarbete med 2030-sekretariatet.

Rapporten erbjuder lägesbeskrivningar och trendspaningar. Den identifierar de delar av omställningen, de kommuntyper och de landsändar som behöver ytterligare en skjuts framåt. Framstående kommuner uppmärksammas. De viktigaste slutsatserna sammanfattas på de fem första sidorna av den omfattande rapporten.

– Utvecklingen går åt rätt håll, säger Gröna Mobilisters generalsekreterare Stefan Andersson. Omställningen sker på bred front i hela landet. Föreställningen att landsbygden släpar efter är till stor del felaktig.

Men landsbygdskommuner uttrycker också frustration över väghinder i förändringsarbetet. Och omställningen går för långsamt för att nå klimatmålet för år 2030.

– Vi hoppas att denna rapport ska vara till hjälp för alla som vill agera lokalt och regionalt för att skynda på omställningen av transportsektorn, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson. En sak är klar: för att ge kommunerna en chans att ro omställningen i hamn måste de få skarpare verktyg av riksdag och regering.

I debattartikeln Ge hela Sverige chansen att bli fossilfritt ger Gröna Mobilister fem förslag till hur politiker på riksplanet kan slipa dessa verktyg.

Läs mer

Gröna Mobilisters nya rapport Gröna kommuner på väg 2022

Gröna Bilisters debattartikel Ge hela Sverige chansen att bli fossilfritt i Aktuell Hållbarhet

Den nya rapporten är ett led i projektet Gröna kommuner på väg, som stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare Gröna kommuner på väg, per.ostborn@gronamobilister.se

Vinjettbild: Den 6 juni 2022 öppnas Vildmarksvägen för säsongen, för både cyklar och bilar. Källa: Strömsunds kommun/Emma Eriksson