Gröna Mobilisters valenkät kring hållbar mobilitet – är riksdagspartierna med på omställningståget?

Syftet med Gröna Mobilisters granskning är att vägleda väljare som är intresserade av miljö och mobilitet, samt att den ska bli ett verktyg för uppföljning av politikernas löften efter valet. Här följer några slutsatser.

Laddinfrastruktur

Alla riksdagspartier vill se fler statliga satsningar på att skapa en god laddinfrastruktur i Sverige.

– Laddinfrastrukturen hänger inte med den snabba ökningen av antalet elbilar, säger Gröna Mobilisters generalsekreterare Stefan Andersson. Vi gläds åt att alla partier inser att det krävs krafttag, inte minst för att få till ett heltäckande nät av laddstationer i glesbygden.

Transporteffektivitet

Klimaträttsutredningen presenterade nyligen en rad förslag för att få till stånd en mobilitetsplanering som leder till ett transporteffektivt samhälle. Riksdagspartierna blev tillfrågade om tre av dessa förslag:

1) Trafikverket ska få en ny myndighetsinstruktion som innefattar skapandet av ett transporteffektivt samhälle,
2) transportinfrastrukturplaner ska bidra till att bilismen minskar, och
3) staten ska få medfinansiera kommunala och regionala åtgärder som minskar behovet av vägbyggen.

Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill genomföra all dessa tre förslag. Andra partier tvekar inför några av dem eller säger nej.

– Klimaträttsutredningens förslag ligger i linje med vad Gröna Mobilister har förespråkat i flera år, säger föreningens ordförande Jesper Johansson. De tre förslag som vi frågade om är avgörande för att få ett transporteffektivt samhälle. Vi hoppas att fler partier så småningom inser att dessa åtgärder behövs. Det handlar inte om att hindra människor från att åka bil, utan om att planera så att de inte behöver ta bilen så ofta, och så att de begränsade resurserna för att investera i transportsystemet  hamnar där de verkligen behövs.

Vi Vill Veta!

År 2020 hade mer än 60 procent av den bensin och diesel som såldes i Sverige okänt ursprung utanför EU/EES. Det kan komma in mycket fossila drivmedel tillverkade av rysk olja eller gas utan att vi vet om det. Nyligen avslöjade TV4 att rysk gas smygs in i Sverige genom omlastning av fartyg på Östersjön. 

Sex av åtta riksdagspartier kommer att verka gentemot EU för att göra alla fossila drivmedel spårbara och för att de ska ursprungsmärkas. Bara Kristdemokraterna och Socialdemokraterna tvekar.

Energimyndigheten har nyligen presenterat en utredning som föreslår miljödeklaration av nya bilar som innefattar utsläpp under fordonets hela livscykel. Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill se en sådan miljödeklaration, som skulle bli den första i sitt slag i världen. Övriga partier har inte tagit ställning. 

Bilar och bränslen

Gröna Mobilister ställde frågor om eventuella förbud mot bilar med förbränningsmotor, om reduktionsplikten som ett sätt att trycka undan fossila komponenter i bensin och diesel, och om hur vi gör våra bilar redo att tanka förnybar soppa.

– Den svajiga och motsägelsefulla politiken för att fasa ut fossilbilar och fossila bränslen gör oss mörkrädda, säger Jesper Johansson. Alla partier får underkänt. Politikerna måste ta ett helhetsgrepp och lägga fram genomtänkta, realistiska förslag som inte stänger förnybara dörrar i onödan.

Glädjande är dock att alla riksdagspartier vill att EU ska möjliggöra och främja en fortsatt försäljning av biogasfordon.

Läs mer

Gröna Mobilisters rapport Val för hållbar mobilitet 2022

Bild: I Svenstavik går det att snabbladda sin elbil. Foto: Bergs kommun