Miljödeklaration av bilar – bra förslag från Energimyndigheten kan bli ännu bättre

I juni 2022 presenterade Energimyndigheten sitt förslag till miljödeklaration av lätta fordon som innefattar livscykelanalys. I ett nytt PM ger Gröna Mobilister synpunkter på Energimyndighetens förslag och uppmuntrar regeringen att ta itu med frågan.

En miljödeklaration av det slag som Energimyndigheten föreslår bryter ny mark: den skulle bli den första fordonsmärkning i världen som redovisar utsläpp från bilens hela livscykel.

Chansen är stor att en sådan miljödeklaration sprids till fler länder, och den kan också inspirera EU till ett nytt fordonsmärkningsdirektiv. Den kan dessutom bidra till att skynda på processen inom EU att standardisera livscykelanalys av fordon.

Liberalerna förespråkar just en sådan miljödeklaration av fordon i sin klimatmotion 2021/22:4199, och inget parti i regeringsunderlaget motsatte sig förslaget enligt Gröna Mobilisters valenkät. Kristdemokraterna uttryckte stöd för idén redan år 2019. Regeringen har dock ännu inte tagit ställning till hur den ska gå vidare med frågan, enligt uppgift till Gröna Mobilister.

– Vi ser fram emot att Energimyndighetens förslag skickas ut på remiss, så att vi får möjlighet att skriva ett formellt remissvar, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Mobilister. De synpunkter som presenteras i vårt PM ska ses som en förövning.

Sammanfattningsvis är Energimyndighetens förslag ambitiöst och bra. Deklarationen av klimatpåverkan vid körning kräver dock ytterligare eftertanke. Bränsleförbrukningen hos en laddhybrid då elen är slut bör redovisas, liksom alla bilmodellers förbrukning vid verklig körning. Sådana data ska snart börja samlas in vid besiktningen. Fordonets räckvidd på alla drivmedel det är godkänt för bör också visas på miljödeklarationen.

Sist men inte minst bör tillverkare som använder fossilfri el vid produktion av bilar eller elbilsbatterier få tillgodoräkna sig detta när klimatpåverkan vid biltillverkning och skrotning beräknas. Detsamma gäller de tillverkare som använder fossilfritt stål. Ett alternativ är att visa sådana insatser som en stämpel eller märkning på miljödeklarationen.

– Om det framgår på miljödeklarationen att fossilfritt stål eller fossilfri el använts ökar möjligheten att ta ut ett något högre pris, ungefär som det går att ta ut högre pris på ekologisk mat tack vare kravmärkningen, säger Jesper Johansson, ordförande i Gröna Mobilister.

I den förra klimathandlingsplanen enligt klimatlagen utlovades en analys av miljödeklaration av bilar. Nu är analysen utförd.

– Låt den nya klimathandlingsplan som ska färdigställas år 2023 innehålla löftet att denna mandatperiod införa miljödeklaration av bilar som innefattar livscykelanalys, avslutar Jesper Johansson.

Läs mer

Nytt PM av Gröna Mobilister: Miljödeklaration av bilar – sammanfattning av och synpunkter på Energimyndighetens förslag

Energimyndighetens förslag till miljödeklaration av lätta fordon

Green NCAP har nyligen introducerat ett interaktivt verktyg som uppskattar klimatpåverkan och energiförbrukning i livscykelperspektiv hos alla nyare bilar på marknaden.

Gröna Mobilisters kampanj Vi Vill Veta

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledade Vi Vill Veta, per.ostborn@gronamobilister.se