Laddinfrastrukturen bäst i Jämtland och i landsbygdskommuner med turism

I Jämtland finns snabbladdning i alla kommuner. Där finns många fler laddpunkter per capita och per laddbart fordon än i alla andra län. Allra flest laddpunkter per capita finns i kommuner med besöksnäring, med Strömstad i topp.

Gröna Mobilister är i färd med att analysera laddinfrastrukturen ur ett lokalt och regionalt perspektiv med hjälp av data från Power Circles statistiktjänst ELIS. I morgon torsdag den 16 mars släpper vi rapporten Laddning på väg 2023, som du hittar på vår hemsida.

Flest laddpunkter per 1 000 invånare (4,5) finns i Jämtland. Jämtland leder överlägset bland länen även när det gäller antal laddpunkter per laddbart fordon (0,19).

Gröna Mobilister analyserar laddinfrastrukturen i olika typer av kommuner med hjälp av SKR:s kommungruppsindelning. Allra flest laddpunkter per 1 000 invånare (7,1) finns i landsbygdskommuner med besöksnäring. Strömstad ligger i topp, följt av Malung-Sälen och Åre. Hoppet är långt ned till gruppen storstadskommuner (2,6), som ligger på andra plats.

– Det är slående att Jämtland har kommit mycket längre än andra län i utbyggnaden av laddinfrastrukturen, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Mobilister. Det beror till viss del på att turistorter som Åre ligger i länet. Men utvecklingen beror också på framsynthet.

Satsningar på laddinfrastruktur kom i gång tidigt i denna region, bland annat inom ramen för projektet Green Highway, som motsvarar Europaväg E14 från Trondheim via Östersund till Sundsvall.

Det är uppenbart att laddstationerna i landsbygdskommuner med besöksnäring har tillresande turister som målgrupp. I andra landsbygdskommuner ligger laddstationerna fortfarande glest. Turistmagneter kan och ska kompensera grannkommuner i glesbygden när det gäller laddinfrastruktur, men det är viktigt att låta utvecklingen hänga med på fler platser. 

Victor Bärring är projektledare på Gröna Mobilister. Han vill höja ett varningens finger för landsbygden generellt.

– Vi kan se en trend där antalet bensinstationer minskar runt om i Sverige. Marknadslogiken brukar innebära att det är stationerna med lägst kundunderlag som drabbas. Att även sakna laddstation kan skapa ordentlig stress för den som inte har möjlighet till hemmaladdning.

I den interaktiva kartan visas antalet laddpunkter per 1 000 invånare i Sveriges län.

Med hjälp av Gröna Mobilisters kommunala 2030-indikatorer kan du jämföra laddinfrastrukturen i din kommun med andra kommuner och med riket som helhet.

Vinjettbild: I Svenstavik kan man snabbladda sin elbil. Foto: Bergs kommun