Laddinfrastrukturen snabbt bättre på landsbygden och i Norrlands inland

Det går att snabbladda sin elbil i 90 procent av kommunerna i Norrbotten och Västerbotten. På ett drygt år har denna andel nästan fördubblats från 48 procent. Men det är fortfarande glest mellan snabbladdarna på flera håll.

Gröna Mobilister är i färd med att analysera laddinfrastrukturen ur ett lokalt och regionalt perspektiv med hjälp av data från Power Circles statistiktjänst ELIS. På torsdag den 16 mars släpper vi rapporten Laddning på väg 2023, som du hittar på vår hemsida.

Sedan Gröna Mobilisters förra analys i december 2021 har laddinfrastrukturen förbättrats markant i Norrlands inland och i utpräglade landsbygdskommuner (kommungrupp C8 enligt SKR:s indelning).

– Detta är mycket glädjande, säger Victor Bärring, som är projektledare på Gröna Mobilister. Det krävs olika typer av laddning för olika situationer vilket gör att laddinfrastrukturen inte behöver eller ska se likadan ut i hela Sverige, men det är viktigt att få till ett basutbud som gör det möjligt för alla att köra laddbara fordon. 

Den 31 januari 2023 erbjöds snabbladdning i 90 procent av landsbygdskommunerna (grupp C8), en imponerande uppgång från 55 procent i december 2021. Antalet snabbladdningsstationer har ökat med 130 procent i dessa kommuner sedan dess.

I den interaktiva kartan visas antalet stationer med snabbladdning per kvadratmil i Sveriges alla kommuner.

I Syd- och Mellansverige är snabbladdningen koncentrerad till stora europavägar och större städer. Längre ut på landsbygden finns fortfarande vita fläckar.

Med hjälp av Gröna Mobilisters kommunala 2030-indikatorer kan du jämföra laddinfrastrukturen i din kommun med andra kommuner och med riket som helhet.

Vinjettbild: Gulf:s supersnabba laddare i Idre invigdes den 29 november 2022