Ny rapport: På väg mot transparent och hållbar biltillverkning?

Det mycket på gång i politiken och industrin för att öka transparensen kring biltillverkningen och göra den mer hållbar. Det visar en ny rapport från Gröna Mobilister. Flera biltillverkare bejakar svensk miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv. Men det finns en kvardröjande ambivalens till öppenhet bland bilföretagen.

I en ny rapport har Gröna Mobilister studerat det politiska arbetet i Sverige, inom EU och i FN för att standardisera livscykelanalys (LCA) av fordon och använda den som konsumentupplysning.

Gröna Mobilister har också sonderat inställningen hos de större bilföretagen till att använda data från standardiserad LCA på en svensk miljödeklaration av fordon, tillsammans med information om klimatpåverkan hos elbilsbatterier, samt andelen återvunnet material.

Ett särskilt strålkastarljus sätts på den sociala hållbarheten i dagens bilproduktion. Dessutom presenteras publika verktyg för den som redan idag vill göra livscykelanalyser av nya bilar, utifrån vetenskapligt förankrade schablonmodeller.

Hållbar kurs mot utsläppsfri biltrafik

Flera kritiska mineraler behövs till elbilsbatterier och elmotorer. Gröna Mobilister har hört centralt placerade personer i denna värdekedja uttrycka stor oro att vi inte kommer att lyckas skala upp gruvdrift och återvinning snabbt nog för att möta den förväntade globala efterfrågan på laddbara fordon.

Till detta kommer geopolitiken. Kina dominerar idag alla delar av försörjningskedjan till elbilar. Vi får inte fastna i samma beroende av stormakter med politisk agenda som vi gjort under den fossila eran.

– Om omställningsskutan forsar fram för fulla segel utan sjökort i dessa förrädiska vatten är risken stor att hon går i kvav, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Mobilister. Det finns de med intresse av status quo som vill utnyttja minsta tveksamhet i kursen för att ifrågasätta hela resan och få besättningen att lämna skeppet.

Transparens inom industrin, system för spårbarhet och miljödeklarationer är de sjökort som står till buds.

Föregångare och eftersläntrare

Volvo Cars har tillsammans med Polestar deklarerat att de kommer att publicera LCA för alla kommande modeller. VW-gruppen uppger för Gröna Mobilister att de är på väg att offentliggöra CO2-avtryck för samtliga modeller, enligt besked från koncernens huvudkontor i Tyskland.

Det går dock att ana en motrörelse till sådan öppenhet från exempelvis Renault och den stora koncernen Stellantis, som bildades genom fusion av Fiat Chrysler och den franska PSA-gruppen. Den europeiska branschorganisationen ACEA har länge bromsat arbetet inom EU att standardisera LCA och använda dem för obligatorisk konsumentupplysning.

EU har trots allt kommit långt i detta arbete. Från år 2025 ska klimatpåverkan och andelen återvunnet material deklareras på ett enhetligt sätt hos alla elbilsbatterier. Senast den 31 december 2025 ska EU-kommissionen ta beslut om en gemensam metod att utföra LCA av personbilar.

I Sverige förbereds en miljödeklaration av lätta fordon med livscykelperspektiv. Energimyndighetens förslag har nyligen varit ute på remiss.

Audi, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Porsche, Seat, Skoda, Subaru, Polestar, Toyota och VW är alla positiva till krav från EU på standardiserad LCA av fordon och elbilsbatterier, och till att information från sådan LCA visas på en svensk miljödeklaration av bilar. Endast Volvo Cars motsätter sig uttryckligen detta. De förespråkar i stället en global standard.

Prisutdelning och debatt

Gröna Mobilister kommer nu att analysera de olika bilföretagen ytterligare och dela ut pris till dem som är mest transparenta, och som stöder det politiska arbetet för ökad transparens.

– Hållbarhet och transparens går hand i hand, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson. Biltillverkningen blir inte hållbar bara för att den görs transparent, men den måste göras transparent för att ha en chans att bli hållbar.

Den 30 juni arrangerar Gröna Mobilister ett seminarium i Visby, där politiker och bilbransch diskuterar miljödeklaration av bilar och LCA.

Läs mer

Gröna Mobilisters rapport På väg mot transparent och hållbar biltillverkning?  

Rapporten är framtagen inom projektet Hållbara elbilar och laddning i landsbygd, som genomförs av BioDriv Öst och Gröna Mobilister med hjälp av ekonomiskt bidrag från Region Uppsala.

Kontakt: Per Östborn, projektledare, per.ostborn@gronamobilister.se

Vinjettbild: LKAB