Omröstning om reduktionsplikten: riksdagen köper den fossila grisen i säcken

I morgon den 29 november röstar riksdagen troligen igenom regeringens förslag att sänka reduktionsplikten drastiskt. Då kan användningen av fossila drivmedel öka så mycket att extra råolja till ett värde av åtta miljarder kronor behövs. Var hamnar de svenska oljemiljarderna? USA? Saudiarabien? Ryssland? Ingen vet. En stor del av våra fossila drivmedel har okänt ursprung.

Sänkningen av reduktionsplikten kan medföra att användningen av fossil energi i Sverige stiger 15 TWh nästa år jämfört med år 2023, och 20 TWh jämfört med den tidigare beslutade reduktionsnivån för år 2024. Som jämförelse producerade svensk vindkraft och kärnkraft 33 respektive 50 TWh el år 2022.

Efter Rysslands invasion av Ukraina våren 2022 gjorde svenska drivmedelsleverantörer sitt bästa för att se till att de inte använder rysk råolja som råvara. Det låter sig göra för dem som själva importerar olja och raffinerar den till bensin och diesel, som Preem och St1. För de företag som köper in färdig produkt är det svårare, eftersom det saknas system för att spåra fossil energi till dess källa.

Leverantörerna ska varje vår rapportera ursprungsländerna till råvarorna hos de drivmedel de sålde föregående år till Energimyndigheten. Om ursprunget är utanför EU och EES men uppgift saknas om råvarans ursprungsland ska detta anges i redovisningen.

Enligt rapporteringen har 30 procent av råvarorna till de fossila drivmedel som användes i Sverige år 2022 okänt ursprung. Energimyndigheten berättar att det dessutom finns tveksamheter i andra leverantörers redovisning. Det är oklart om rapporteringen gäller råoljans ursprungsland eller det land där den färdiga produkten köpts in.

– Vi har alltså ingen aning om varifrån betydligt mer än 30 procent av vår fossila bensin och diesel kommer, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Mobilister. Exakt hur mycket mer än så som har okänt ursprung vet vi inte. Det är en fossil dimma höljd i dunkel.

Energimyndigheten utreder nu de aktörer för vilka det är oklart om redovisningen gäller ursprung eller inköpsland. Myndigheten har dessutom flaggat denna punkt inför nästa års rapportering så att alla oklarheter uppmärksammas direkt vid granskningen.

Den 5 februari 2023 kompletterades förbudet att importera rysk råolja till EU med ett importförbud på rysk diesel. Eftersom det saknas krav på dokumentation som följer ursprunget hos de volymer som transporteras genom distributionskedjan går detta förbud att kringgå. Det har uppstått en spökflotta på världshaven med hundratals skepp som håller på med ”Russian business”. En stor mängd rysk olja exporteras till Indien, där den raffineras till diesel som sedan kan importeras lagligt till EU.

I maj 2022 uppmanade Näringsutskottet regeringen att verka inom EU för spårbarhet och ursprungsmärkning av fossil energi. I Gröna Mobilisters enkät inför valet hösten 2022 uppgav Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet att de i regeringsställning kommer att hörsamma uppmaningen. Kristdemokraterna och Socialdemokraterna avvisade inte tanken.  

– De partier som nu driver igenom sänkningen av reduktionsplikten och ökar fossilberoendet har ett stort ansvar att säkerställa ursprunget hos all fossil energi, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson.

Gröna Mobilister är i färd med att sammanställa all tillgänglig hållbarhetsinformation om de drivmedel som säljs i Sverige. Rapporten Drivmedelsfakta 2023 kommer att publiceras inom kort. Tack vare kravet att lämna miljöinformation som Gröna Mobilister var med och drev igenom kan vi presentera uppgifter om varje enskild leverantör för sig. Informationen om fossila drivmedel är dock bristfällig jämfört med alla data om biodrivmedel och el, som är spårbara sedan länge.

Läs mer

Gröna Mobilisters kampanj Vi Vill Veta

Kontakt

Per Östborn, projektledare, per.ostborn@gronamobilister.se, 073 819 61 54

Vinjettbild: Raffinaderiet i den indiska staden Jamnagar är världens största. Foto: Wikimedia Commons