Rätt väg framåt! En sammanfattning av Klimatpolitiska rådets rapport 2019