Hur mycket miljöinformation om drivmedel har vi fått?