PM: Data visar att bilismen minskar då det finns attraktiva alternativ