Hur styr vi mot fossilfri trafik utan att ruinera medborgarna eller tömma statskassan?

Inledande presentation vid Gröna Mobilisters seminarium under Almedalsveckan 2024

Ett referat av samtalen på seminariet kan läsas här.