Miljöinformation om drivmedel – förslag på förbättringar