Remissvar från Gröna Bilister: Miljözoner för lätta fordon (Dnr. N2016/07396/MRT).