Yttrande om Betänkandet Utfasningsutredningen (SOU 2021:48)