Underlag om lokal och regional klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen