Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade
avdrag för tjänsteresor och hemresor