30/9: Utvecklingen av säkra bilar

De första bilarna som togs fram för mer än ett hundra år sedan var helt i avsaknad av säkerhetstänk. Det primära var då att transportera människor och gods för att ersätta transporter som tidigare genomförts med häst och vagn. Prestandan på de första bilarna var mycket låg men sedan dess har vi sett en enorm utveckling.

Miljötänk i form av klimatfrågor existerade inte men ändå var dåtidens bilar till stor del bättre ur klimatsynpunkt än vad vi såg under nittonhundratalets senare del. Det fanns inledningsvis många elbilar men de konkurrerades snart ut av fossildrivna fordon med deras mycket större möjlighet att öka prestandan.

Under åren som gått har säkerhetstänket ökat. På 1990-talet tog det sig formen i den så kallade Nollvisionen att ingen ska behöva riskera att omkomma eller skadas svårt i trafiken. Nollvisionen bygger på att se säkerheten i trafiken ur en systemsyn där vägen, fordonet och användandet ska samverka.

I det systemet är fordonet en viktig del där utvecklingen av säkerheten skett framför allt de senaste 50 åren. Vi har där kunnat se att bland annat bilbälte, bilbarnstolar, antisladdsystem och krockkuddar dramatiskt minskat personskadorna. Den mest dramatiska minskning under senare tid kan vi se bland barn. Minskningen är i huvudsak barn som färdas i bil, nu i bakåtvända bilbarnstolar eller bältade på bilbarnkuddar i stället för att tidigare varit obältade, kanske till och med stående i fram- eller baksäte.

En viktig faktor för utvecklingen av bilsäkerhet är den säkerhetsklassning som bilar får enligt Euro NCAP. En bil som inte får högsta säkerhetsklass är svårsåld och den bil som inte får högsta eller näst högsta säkerhetsklass är nästan osäljbar. Euro NCAP:s klassningskriterier är inte statiska utan utvecklas i takt med tekniska landvinningar. Nu senast tillkommer autobroms som standard i klassningskriterierna.

I tisdags redovisade Trafikverket hur utvecklingen skett fram till i dag och visade även på kommande säkerhetshöjande åtgärder på kort och lång sikt.
Enligt trafikverket minskar personskadorna med över 80 % med automatiska nödbromssystem enligt teoretiska beräkningar man gjort. Det här är dock under förutsättning att bilförarna inte använder den förbättrade säkerheten till att ändra beteende genom att minska sina säkerhetsmarginaler. Ett sådant scenario har vi tyvärr sett när det gäller dubbdäck att den ökade säkerheten på isunderlag i många fall har utnyttjats av bilförare till att öka hastigheten.

Enligt Trafikverket går utvecklingen mot att bilen tar över mer och mer av körningen. Det kan komma att ske antingen i form av förarstöd eller delvis självkörande fordon.
Närmast efter autobroms kan vi komma att se filhållningsassistans där bilen håller reda på att ingen oavsiktlig avdrift sker från placeringen på vägbanan. Inom en nära framtid kan vi nog också få se autobroms vid backning, autostyrning och nödlarm.

För att skynda på utvecklingen behövs allas medverkan. Som enskilda personer kan vi hjälpa till att skynda på utvecklingen för säkrare bilar genom att efterfråga detta när vi skaffar ny bil. Då ser vi till att vi får det senaste inom säkerhetsutrustning i bilen redan innan det dyker upp som lagkrav. Med all sannolikhet höjer det även andrahandsvärdet på bilen.

En intressant fråga när vi går mot mer självkörande bilar är hur det juridiska ansvaret ska fördelas om en olycka inträffar. Men det blir lagstiftarens huvudvärk.

Lars Edvall / Gröna Bilister
Relaterat material