Miljöbästa fordon

Gröna Mobilister har alltsedan föreningen grundades år 1994 rankat eller valt ut de bästa miljöbilarna på den svenska marknaden. Utvecklingen har gått snabbt, och därför har också våra urvalskriterier ändrats närapå varje år.

Sedan år 2018 uppmärksammar Gröna Mobilister utsläppen under bilens hela livscykel, och gör schablonberäkningar av dessa. De är numera en bedömningsgrund för den externa expertjuryn, och används också när Gröna Mobilister väljer ut vilka bilmodeller som ska nomineras.

Bilden visar diplomutdelning till Teslas team när deras Model 3 RWD utsågs till Miljöbästa Bil 2023.

Miljöbästa fordon