Mobilisten- goda idéer för moderna bilister

Mobilisten är en guide för dig som vill få inspiration att ta dig ur ett bilberoende och resa mer hållbart. Men också för dig som inte vill hamna där.

Här får du ta del av forskning, nya tekniklösningar och konkreta tips från både användare av olika färdmedel och experter. Inte minst information om olika alternativ till privatbil och hur du kan använda ditt körkort på ett smartare sätt. Vi vill helt enkelt inspirera fler till att bli medvetna och smarta “mobilister” genom att lyfta fram fördelarna med några av de resurseffektiva och klimatsmarta alternativ till privatbilen som finns tillgängliga idag, framförallt i staden, men även på landsbygden. Och som vi ska se är det oftast lättare än vad man kan tro.

Läs pressmeddelandet för mer information!

Författare är Johanna Grant, Mobilist, miljövetare och tidigare ordförande för Gröna Bilister. Foto: Christopher Hunt

Boken är ett led i projektet Färdplan 2030 och är utgiven med stöd av Trafikverket.

Utgivningsår 2018, ISBN: 978-91-977352-7-8

Boken kan läsas och laddas ned kostnadsfritt på Gröna Mobilisters hemsida. Den kan också beställas i tryckt form hos bland annat Bokus och Adlibris.

Bokens hela produktion inklusive tryck och distribution är klimatkompenserad av ZeroMission.

Klimatkompensationsprojektet är certifierat enligt Gold Standard och genererar förutom klimatnytta även sociala och miljömässiga mervärden.

Mobilisten- goda idéer för moderna bilister