Gröna kommuner på väg 2024

För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och biogasboomen. Det är lika viktigt att ge dem uppmuntran i detta arbete som att följa upp med statistiska indikatorer att något verkligen händer. Genom detta projekt vill Gröna Bilister bidra med bådadera.

tidigare projekt i denna serie har Gröna Bilister skrivit böcker, tagit fram kommunala 2030-indikatorer, och använt dessa för utspel och rapporter. Detta projekt fokuserar på de kommunala 2030-indikatorerna, och på att använda dem för att analysera utvecklingen och identifiera inspirerande föregångare bland Sveriges kommuner.  Vi kommer också att utveckla de kommunala 2030-indikatorerna.

Att dela fordon med alla – är det något för alla kommuner?

Bildelningen har svårt att ta fart i stora delar av landet, visar nya data i de kommunala 2030-indikatorerna. Bara en handfull kommuner delar sina tjänstefordon med allmänheten, knappt fler än för tio år sedan. Vad bromsar utvecklingen? Botanisera i statistiken och läs mer om kommunernas erfarenheter och reflektioner i Gröna Mobilisters rapport. Läs också vårt sammanfattande pressmeddelande Bilpoolerna behöver en nytändning.

Klimatmålen ligger fast i Gröna Mobilisters kommunala 2030-indikatorer

De kommunala 2030-indikatorerna är nu uppdaterade med den senaste årliga statistiken. Nästa steg är att samla aktuell information från kommunerna själva om omställningen i den egna verksamheten. I en serie utspel kommer Gröna Mobilister sedan att analysera det lokala omställningsarbetet med utgångspunkt i enskilda indikatorer.

Många kommuner visar framfötterna. I Linköping är 96 procent av invånarna ganska eller mycket nöjda med sina gång- och cykelvägar. I värmländska Forshaga är siffran 93 procent. I skånska Kävlinge var hela 93 procent av personbilarna i kommunens verksamhet laddbara vid utgången av år 2022. I närbelägna Lund var 21 procent av alla personbilar registrerade i kommunen laddbara. Genomsnittet för hela Sverige var 9 procent. Läs mer.

Gröna kommuner på väg 2024