Gröna kommuner på väg 2024

För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och biogasboomen. Det är lika viktigt att ge dem uppmuntran i detta arbete som att följa upp med statistiska indikatorer att något verkligen händer. Genom detta projekt vill Gröna Bilister bidra med bådadera.

tidigare projekt i denna serie har Gröna Bilister skrivit böcker, tagit fram kommunala 2030-indikatorer, och använt dessa för utspel och rapporter. Detta projekt fokuserar på de kommunala 2030-indikatorerna, och på att använda dem för att analysera utvecklingen och identifiera inspirerande föregångare bland Sveriges kommuner.  Vi kommer också att utveckla de kommunala 2030-indikatorerna.

Förmånscyklar nu vanligare än förmånsbilar i Sveriges kommuner

Andelen kommuner som erbjuder förmånscyklar till sina anställda har ökat från 23 % våren 2022 till 34 % våren 2024, enligt Gröna Mobilisters uppskattning. Ännu fler kommuner förbereder cykelförmån. Andelen kommuner som erbjuder förmånsbil har legat stilla på 33 %. Läs mer.

Är brist på laddinfrastruktur ett hinder för turism?

Gröna Mobilister medverkade på trafikutskottets öppna sammanträde den 15 februari om trafikens elektrifiering. Vi talade om risken att brist på laddmöjligheter i landsbygdskommuner med turism blir en bromskloss för elektrifieringen. Läs mer.

Kollektivtrafiken återhämtar sig

En ny 2030-indikator visar marknadsandelen för kollektivtrafiken för varje region, så som den mäts i Kollektivtrafikbarometern, med historik tillbaka till år 2010. På riksplan har marknadsandelen återhämtat sig nästan helt efter pandemin. I Norrbotten, Skåne och Värmland slog den rekord år 2023.

Det går att tanka eller ladda förnybart i Sveriges alla kommuner

Tillgången till de flesta alternativa drivmedel har blivit bättre de två senaste åren. Utbyggnaden av snabbladdningen går snabbast i Norrbotten och Västerbotten. I tio kommuner finns nu fler snabbladdningsstationer än bensinmackar, däribland Stockholm. Det visar Gröna Mobilisters och Miljöfordon Sveriges granskning av infrastrukturen på lokal och regional nivå. Läs mer.

Nybilsförsäljningen 2023: elektrifieringen sveper från norr till söder, genom stad och land

Förra året utgjorde elbilar 38 procent av alla nyregistrerade personbilar i Sverige. Elbilarnas marknadsandel var lika stor i de norra länen som i de södra. Jämtland intog tredje plats med 38 procent elbilar, efter Stockholm med 42 och Halland med 40 procent. Andelen elbilar var över 50 procent i de små norrlandskommunerna Robertsfors och Vännäs. Läs mer.

Att dela fordon med alla – är det något för alla kommuner?

Bildelningen har svårt att ta fart i stora delar av landet, visar nya data i de kommunala 2030-indikatorerna. Bara en handfull kommuner delar sina tjänstefordon med allmänheten, knappt fler än för tio år sedan. Vad bromsar utvecklingen? Botanisera i statistiken och läs mer om kommunernas erfarenheter och reflektioner i Gröna Mobilisters rapport. Läs också vårt sammanfattande pressmeddelande Bilpoolerna behöver en nytändning.

Klimatmålen ligger fast i Gröna Mobilisters kommunala 2030-indikatorer

De kommunala 2030-indikatorerna är nu uppdaterade med den senaste årliga statistiken. Nästa steg är att samla aktuell information från kommunerna själva om omställningen i den egna verksamheten. I en serie utspel kommer Gröna Mobilister sedan att analysera det lokala omställningsarbetet med utgångspunkt i enskilda indikatorer.

Många kommuner visar framfötterna. I Linköping är 96 procent av invånarna ganska eller mycket nöjda med sina gång- och cykelvägar. I värmländska Forshaga är siffran 93 procent. I skånska Kävlinge var hela 93 procent av personbilarna i kommunens verksamhet laddbara vid utgången av år 2022. I närbelägna Lund var 21 procent av alla personbilar registrerade i kommunen laddbara. Genomsnittet för hela Sverige var 9 procent. Läs mer.

Gröna kommuner på väg 2024