Utmaning 2020 – Hållbar bilism i kommuner och landsting

Hur kommuner och landsting kan minska trafikens miljöpåverkan

Vad är detta?
En handbok i hållbara trafiklösningar, helt baserad på de bästa exemplen från kommuner och landsting. Här finns inte ett enda oprövat förslag! Exemplen kompletteras med genomgång av relevant lagstiftning, praxis och definitioner.

Varför?
Klimatförändringarna måste hejdas, oljeberoendet minska och luften bli renare. Att ställa om trafiken är det enskilt viktigaste vi kan göra.

Hur?
Handboken är full av goda exempel från kommuner och landsting. Genom att systematiskt använda sig av dem kan vi åstadkomma mer till mindre ansträngning.

För vem?
Tjänstemän i kommuner och landsting efterfrågar tips på hur man gör. Politiker undrar vad man kan föreslå och besluta. Intresseorganisationer vill ha inspiration. Journalister vill ha en sammanställning av vad som görs. Denna handbok är för er.

Av vem?
Boken är skriven av Mattias Goldmann och Per Östborn. De har genomfört över 200 kommungranskningar sedan 2003.

Utgivningsår 2011. Boken är producerad med stöd av Trafikverket.

Boken kan läsas och laddas ned kostnadsfritt på Gröna Mobilisters hemsida. Den kan också beställas i tryckt form hos bland annat Bokus och Adlibris.

Utmaning 2020 – Hållbar bilism i kommuner och landsting