Hallandstrafiken

Beskriv vilka regler ni har för att resa med cykel på era fordon:

En konventionell tvåhjulig cykel får tas med avgiftsfritt per resenär. Elsparkcykel som transporteras i hopfällt läge tas med som handbagae, enligt villkor för handbagage. Samma villkor gäller för barncykel utan kedja.

Hur köper en biljett?

App, Hemsida, Kort i biljettautomat på hållplats, Kort på fordon, I bemannad disk

Vilka miljörelaterade krav ställer ni i era upphandlingar av underleverantörer? Nämn de viktigaste.

1. Fossilfria drivmedel.
2. Euro6-klassade fordon.

Era tidtabeller finns tillgängliga via:

App, Hemsida, I tryckt form på hållplatser, Hämta ut/beställa hem tryckt broschyr

Erbjuder ni rabatter när flera åker tillsammans?

Ja, 25% för biljett om två eller fler resenärer

Vilka rabatter har ni för olika enskilda resenärer?

Åldersrabatt (under 20år) samt studentrabatt (studentresesymbolen)

Det går att köpa biljett via er för resor till alla angränsande län:

Ja

Gåt det att resa med husdjur hos er?

Ja

Tar ni kontakt med lokalsamhällen innan ni genomför större förändringar som påverkar möjligheten att resa? Exempelvis ifall det blir färre turer till landsbygdsort eller ifall rutter görs om osv.

Alltid

Finns det lågt insteg på alla era fordon?

Ja

Reser resenärer med rullstol eller rullator gratis?

Nej, ingen av dom

Får en betalande resenär ta med sig barn/unga vuxna på samma biljett?

Betalande resenär tar med sig fritt antal medpassagerare som är under 7 år

Har era fordon AC eller andra liknande bekvämligheter? Nämn de viktigaste.

AC, USB-laddning och fritt Wi-Fi

Ifall det uppstår störningar som påverkar punktligheten, hur kommunicerar ni då detta till resenärer och hur kan resenärer få kontakt med er?

Via app, hemsida och via trafikverkets plattformsutrop. Samt vid kontakt med KC

Detta måste ni bli bättre på:

Informera vid trafikstörning

Detta gör ni extra bra:

Biljettsamverkan inom ramen för Sydtaxan, som möjliggör resor inom hela södra Sverige (+ Själland), både vad avser arbets- och studiependling samt fritidsresor. Enhetlig biljettutbud med tillhörande villkor.

Därför borde ni vinna som bästa huvudman inom kollektivtrafik år 2023:

Då Halland befinner sig mellan storregioner är stort fokus på att möjliggöra resor via biljettsamverkan. Mer än 25% av våra resor går över länsgräns. Först i landet med att implementera BoB-standarden fullt ut.

Hallandstrafiken