Starta bilpool

Här levereras några matnyttiga tips för dig som är intresserad av att starta en egen bilpool.

Organisera arbetet

Gör inte allt arbete själv. Dela t ex upp arbetet på en styrelse, en ekonomigrupp, en informationsgrupp och en bilgrupp. Nu för tiden finns även möjligheten att köpa tjänsten från kommersiella bilpooler.

Undersök de intresserades behov av bil

Gör en liten enkät och fråga när bilarna behövs. Ett tips är att be de intresserade lämna in en fiktiv bokningslista som spänner över t ex ett år. Man blir förvånad över hur sällan bokningskrockar ändå uppstår. Men helgerna är naturligtvis värst.

Gå igenom ekonomin

Hyrpris eller inköpspris och lånevillkor är viktigast för att kunna börja räkna. Försök uppskatta vilka ungefärliga avgiftsnivåer föreningen måste ha. Och trots allas oro över att aldrig få tillgång till dem gemensamma bilarna. Tänk på att ta hänsyn till att det är vanligt att man överskattar sitt bilanvändande.

Utarbeta stadgar och regler

I Sverige är det vanligt att de som är intresserade av dela bil går samman i en ekonomisk förening. Det är en s k associationsform som är lämplig bl a för att den inte utsätter någon enskild medlem för större ekonomiska risker. Medlemmen riskerar endast att förlora sin insats. Om Ni köper tjänsten från en kommersiell bilpool, är det inte säkert att Ni behöver bilda en ekonomisk förening.

Ekonomiska föreningar regleras av Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Grunden för en enskild ekonomisk förening är förutom lagen, dess stadgar. Vill man starta en bilpool är det en god idé att titta hur andra har gjort.

Det kan dock rekommenderas att Du dessutom konsulterar Gröna Mobilister, Kooperativa institutet  eller handboken Starta och driva bilkooperativ.

Lägg upp ett bokningssystem som fungerar bra för faktureringen

Hur bokningssystemet ska se ut varierar efter Era egna behov och förutsättningar. Det kan vara alltifrån enkla system där en bokningsansvarig finns tillgänglig per telefon till alltmer automatiserade system. Det helt underhållsfria systemet finns dock ej! Ta i så fall hellre kollektiva färdmedel, kanske taxi eller köp tjänsten i en kommersiell bilpool.

Läs skriften ”Att dela bil – när lönar det sig och hur gör man?”

Personlig rådgivning


Se www.bilpool.nu, en webbplats finansierad av Vägverket.

Vi på Gröna Mobilister är också gärna med och hjälper våra medlemmar, kontakta kanslist Victor på Victor.barring@gronamobilister.se

Starta bilpool