Jönköpings Länstrafik

Beskriv vilka regler ni har för att resa med cykel på era fordon:

Cykel får tas med kostnadsfritt på regionbuss och tåg, enbart vikbara cyklar och elsparkcyklar får tas med på stadsbuss. Barncykel som är lika liten som en vikt cykel får tas med som handbagage. På stadsbuss måste cykeln kunna bäras.

Hur köper en biljett?

App, Hemsida, Kort i biljettautomat på hållplats, Kort på fordon, I bemannad disk, Annat

Vilka miljörelaterade krav ställer ni i era upphandlingar av underleverantörer? Nämn de viktigaste.

Gäller busstrafiken: Hundra procent förnybara drivmedel. Utsläpps- och avgaskrav på bussfordonen. Bullerkrav. Aktivt miljöarbete. Energikrav. Miljövänligt tyg på klädsel i bussarna.

Era tidtabeller finns tillgängliga via:

App, Hemsida, Hämta ut/beställa hem tryckt broschyr, Annat

Erbjuder ni rabatter när flera åker tillsammans?

Ja.

Vilka rabatter har ni för olika enskilda resenärer?

Ungdom- och seniorkort 30-dagars för hela länet väldigt förmånligt. 20% studentrabatt på 30-dagarsbiljett. Barn under 7 år åker gratis. Tillsammansrabatt. Olika typer av flexbiljetter.

Det går att köpa biljett via er för resor till alla angränsande län:

Ja

Gåt det att resa med husdjur hos er?

Ja

Tar ni kontakt med lokalsamhällen innan ni genomför större förändringar som påverkar möjligheten att resa? Exempelvis ifall det blir färre turer till landsbygdsort eller ifall rutter görs om osv.

Nästan alltid

Finns det lågt insteg på alla era fordon?

Vet inte

Reser resenärer med rullstol eller rullator gratis?

Nej, ingen av dom

Får en betalande resenär ta med sig barn/unga vuxna på samma biljett?

Obegränsat antal barn under 7 år får följa med betalande resenär.

Har era fordon AC eller andra liknande bekvämligheter? Nämn de viktigaste.

AC, både för kyla och värme. Miljövänligt ulltyg. Utrop i buss och på hållplats.

Ifall det uppstår störningar som påverkar punktligheten, hur kommunicerar ni då detta till resenärer och hur kan resenärer få kontakt med er?

Det syns på skärmar i stadsbussarna, på realtidsskyltar på hållplatser, i appen om man söker resan, realtidskarta i appen och på hemsidan. Kontakt via telefon till kundtjänst samt mail eller butik i Jönköping.

Detta måste ni bli bättre på:

Att kommunicera vid störningar. Förbättra vår app.

Detta gör ni extra bra:

Informerar bra vid förändringar av linjer och tidtabeller. Vi har en biljettkompass som hjälper resenärer att hitta den mest prisvärda biljetten för dem.

Därför borde ni vinna som bästa huvudman inom kollektivtrafik år 2023:

Vår stadstrafik är modern och drivs av el samt lokalt producerad biogas. Jönköpings Länstrafik är det län som ökat antalet resenärer mest från 2021 till 2022 (siffrorna kom 2023). Länets busstrafik är driven till 100% av förnybara drivmedel.

Jönköpings Länstrafik