Klimatdeklaration av resor

Den förra regeringen lade år 2021 fram ett förslag till klimatdeklaration av resor (promemoria I2021/02312). Klimatpåverkan ska anges vid erbjudanden om resor och vid försäljning. Inledningsvis ska enbart flygresor klimatdeklareras, enligt förslaget.

Gröna Mobilister ser gärna att även andra resesätt som tåg och buss innefattas, så att klimatpåverkan av olika val av resesätt mellan samma orter kan jämföras. Det är just möjligheten till jämförelse som kan skapa ett konsumenttryck från det sämre valet ur klimatsynpunkt till det bättre. En sådan klimatdeklaration skulle till exempel kunna bidra till att inrikes flygresor väljs bort till förmån för tåg.

En klimatdeklaration av detta slag kräver dock eftertanke. De data som presenteras måste vara trovärdiga. Det är inte alltid lätt att jämföra två olika resesätt på ett rättvisande sätt. Klimatpåverkan hos en bussresa beror till exempel på om bussen körs på förnybart eller fossilt drivmedel. Utfallet beror också på beläggningsgraden. Den avgör hur många passagerare som delar på klimatpåverkan hos den givna resan.

Klimatdeklarationen bör länkas till en myndighetsdriven webbplats som beskriver och förklarar de siffror som redovisas. Webbplatsen skulle kunna göras interaktiv, så att användaren kan se hur utfallet varierar beroende på vilka antaganden som görs.

För att öka konsumenternas information och kunskap om flygets klimatpåverkan anser liberalerna att en obligatorisk klimatdeklaration i reklam och vid bokning av flygresor ska införas. Denna möjlighet bör också införas för andra transportslag för att underlätta jämförelser.

Ur Liberalernas klimatmotion 2021/22:4199, undertecknad av Johan Pehrson m.fl.

Vinjettbild: Flygplan landar i Zürich. Källa: Wikimedia

Klimatdeklaration av resor