Färdplan 2030

Färdplan 2030

Ett långsiktigt projekt med fokus på beteendet för att nå transportsektorns klimatmål för år 2030

För att nå 2030-målet med en fossiloberoende fordonsflotta så måste vi alla fokusera på de tre B:na, Beteendet, Bränslet och Bilen. Inom dessa tre områden så har vi nycklarna till att nå målet. Gröna Bilister kan efter flera år med hårt arbete inom dessa områden se att hjulen rullar på inom Bränslet och Bilen. Dessvärre så sker det alldeles för lite inom Beteendet. Vi har därför valt att fokusera mer på detta område de kommande åren. Resultatet blev Färdplan 2030!

Läs mer på Färdplan 2030:s egen webbplats.

Färdplan 2030