Blekingetrafiken

Beskriv vilka regler ni har för att resa med cykel på era fordon:

Cykel är inte tillåtet i buss (i kommande upphandling är det kravställt plats för cykel bak på bussen i alla klass 2 fordon vilket är 87% av alla fordon (först aug 2025)). Är cykel nedpackad i väska är den tillåten som bagage i bussar. Cyklar på tåg får i Blekinge tas med kostnadsfritt i mån av plats. I Skärgårdstrafik på båtpendlar får cyklar tas med kostnadsfritt i mån av plats. På stationerna i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn erbjuds cykeluthyrning i Blekingetrafikens regi. Cykel hyrs via mobilapp. Utbudet av hyrcyklar reduceras kraftigt under vinterhalvåret.

Hur köper en biljett?

App, hemsida, kort i biljettautomat på hållplats, kort på fordon och i bemannad disk.

Vilka miljörelaterade krav ställer ni i era upphandlingar av underleverantörer? Nämn de viktigaste.

I genomförd upphandling ställdes kravet max 18 g CO2eq/MJ. Minst 50% av körda km ska ske utsläppsfritt (el). 100% biodrivmedel i fordon med förbränningsmotor. Vinnande entreprenör har valt att köra med över 70% elfordon. Arbete pågår med att elektrifiera i skärgårdstrafiken med en båt. Skatteregler gör det svår (och dyrt) att gå över till hållbara drivmedel. Tågtrafiken går på el från vattenkraft. Fordon i servicetrafik håller på att ställas om delvis till el, men går just nu på fossila drivmedel (drivmedel från vanlig pump).

Era tidtabeller finns tillgängliga via:

App, hemsida, i tryckt form på hållplatser, hämta ut/beställa hem tryckt broschyr.

Erbjuder ni rabatter när flera åker tillsammans?

Ja. Vi erbjuder tillsammansrabatt upp till 99 personer.

Vilka rabatter har ni för olika enskilda resenärer?

Barn under 7 år åker gratis, barn och ungdomar 7-19 år åker med 40% rabatt. Studenter med giltig studentlegitimation har 25 % rabatt. Seniorer 65+ år erbjuds 25% rabatt. Rabatten gäller alla biljettyper, enkelbiljett, 24 timmars, flex 30, 30 dagars samt årskort. Två kommuner har köp till gratis resor för seniorer 70+ år. Seniorerna reser gratis i zon 1 och 2 i sin hemkommun under lågtrafiktid.

Det går att köpa biljett via er för resor till alla angränsande län:

Ja.

Gåt det att resa med husdjur hos er?

Ja, oftast men inte alla fordon.

Tar ni kontakt med lokalsamhällen innan ni genomför större förändringar som påverkar möjligheten att resa? Exempelvis ifall det blir färre turer till landsbygdsort eller ifall rutter görs om osv.

Finns det lågt insteg på alla era fordon?

Reser resenärer med rullstol eller rullator gratis?

Får en betalande resenär ta med sig barn/unga vuxna på samma biljett?

Har era fordon AC eller andra liknande bekvämligheter? Nämn de viktigaste.

Ifall det uppstår störningar som påverkar punktligheten, hur kommunicerar ni då detta till resenärer och hur kan resenärer få kontakt med er?

Detta måste ni bli bättre på:

Detta gör ni extra bra:

Därför borde ni vinna som bästa huvudman inom kollektivtrafik år 2023:

Blekingetrafiken