Region Uppsala, UL

Beskriv vilka regler ni har för att resa med cykel på era fordon:

På ULs regionbussar är det möjligt att ta med cykeln mellan den 1 april och 31 oktober men undantag för några få linjer (som t.ex. expressbussar till angränsande län). Det kostar 28 kr extra som man betalar med betalkort på bussen, och det finns plats för upp till 2 cyklar per buss. Cyklarna förvaras säkert i ett särskilt ställ på baksidan av bussen. Maxvikten för varje cykel är 25 kg. Däremot är det inte tillåtet att ta med cyklar på stadstrafiken, med undantag för barncyklar utan kedja. För alla ULs bussar är det tillåtet att ta med vikbara cyklar i väska. Vikbara elcyklar med en maxvikt på 15 kg och en längd på upp till 120 cm i ihopvikt läge är också tillåtna. På SL-pendeltågen är cyklar kostnadsfria att ta med, förutom under rusningstider mellan kl 6-9 och 15-18, och det är inte tillåtet att ta med dem till hållplatser Arlanda, Odenplan eller Stockholms city. Slutligen, på Mälartåg är det möjligt att ta med cyklar gratis i mån av plats.

Hur köper en biljett?

App, Kort i biljettautomat på hållplats, Kort på fordon, I bemannad disk, Annat

Vilka miljörelaterade krav ställer ni i era upphandlingar av underleverantörer? Nämn de viktigaste.

UL har tydliga miljökrav vid upphandling av underleverantörer. Vi kräver 100 procent fossilfria drivmedel och minst Euro 6-utsläppsklass på fordon. Bussförarna måste vara certifierad i miljövänligt körningssätt. Städning och underhåll använder miljövänliga produkter. Regelbundna kontroller säkerställer följsamhet med Region Uppsalas miljöpolicys och miljöhandbok, inklusive t.ex. kemikaliehantering i depåerna.

Era tidtabeller finns tillgängliga via:

App, Hemsida, I tryckt form på hållplatser, Hämta ut/beställa hem tryckt broschyr, Annat

Erbjuder ni rabatter när flera åker tillsammans?

Javisst! För vuxna passagerare finns det möjlighet att ta med upp till 6 barn i åldern 7-11 år gratis dvs på samma biljett under helger och större helgdagar. Det finns även rabatter för gruppresor med minst 10 personer under lågtrafik.

Vilka rabatter har ni för olika enskilda resenärer?

Alla enkelbiljetter som köps med reskassa är rabatterade, inklusive för ungdomar. På periodbiljetter finns också rabatter för ungdomar/student/pensionär som motsvarar 70% av kostnad för jämförbar vuxna biljetter. UL erbjuder också rabatterade biljetter för tätort och lågtrafik. Utbud på periodbiljetter inkluderar bl.a. 24 timmar, 72-timmars, 7-dagars och 10/30-biljetter där resenär kan resa till mycket förmånliga priser.

Det går att köpa biljett via er för resor till alla angränsande län:

Ja

Gåt det att resa med husdjur hos er?

Ja

Tar ni kontakt med lokalsamhällen innan ni genomför större förändringar som påverkar möjligheten att resa? Exempelvis ifall det blir färre turer till landsbygdsort eller ifall rutter görs om osv.

Nästan alltid

Finns det lågt insteg på alla era fordon?

Ja

Reser resenärer med rullstol eller rullator gratis?

Nej, ingen av dom

Får en betalande resenär ta med sig barn/unga vuxna på samma biljett?

Barn under 7 år följer alltid med gratis tillsammans med en betalande vuxen resenär. Under helger och veckoslut, har du som är 18 år eller äldre möjligheten att ta med upp till 6 barn i åldern 7 till 11 år utan extra kostnad. Helgrabatten är i kraft från fredag kl. 12.00 till söndag kl. 24.00. Observera att inga unga vuxna resenärer inkluderas kostnadsfritt på samma biljett, förutom om du har ett färdtjänstkort som medger ledsagare.

Har era fordon AC eller andra liknande bekvämligheter? Nämn de viktigaste.

Alla UL:s bussar har AC och kan sänkas för en låg entré. I regionbussar finns även säkerhetsbälten, USB-laddare och gratis WiFi. Kanske det viktigaste är vår supertrevliga personal!

Ifall det uppstår störningar som påverkar punktligheten, hur kommunicerar ni då detta till resenärer och hur kan resenärer få kontakt med er?

Störningar som påverkar punktligheten kommuniceras via hållpaltstavlor, app och hemsida. Kundtjänst kontaktas via: telefon, e-post, chatt eller formulär via hemsidan. Vi har även en tjänst så det går att prenumerera på störningar per utvald linje.

Detta måste ni bli bättre på:

Det är avgörande att tydligt markera problematiska byten i reseplaneraren. Just nu måste ULs resenärer granska själv om ankomst och avgångstiderna passar när ett buss är försenad med några minuter. Vi behöver förbättra landsbygdstrafiken, särskilt på helger, och se till att appen fungerar smidigt utan driftstörningar. För att förbättra vår service måste vi hantera förarbristen och hålla tidtabellerna. Kundkonsultation är viktigare än antaganden.

Detta gör ni extra bra:

UL levererar kollektivtrafik i högstaklass! Vår kundtjänst är känd för sin höga tillgänglighet via telefon och vår dedikation för att erbjuda en utmärkt kollektivtrafikservice. Vi driver innovativa projekt med syfte att främja en förskjutning mot en mer hållbar mobilitet. I våra reseplanerare hittar du alltid aktuell och tydlig information för att underlätta din resa. Vårt fokus ligger på att erbjuda service av hög kvalitet. Vi kan stoltsera med ett väl utbyggt regionbuss-linjenät med täta turer dygnet runt och en stadstrafik med en imponerande hög utförd trafik. Våra fordon är väl underhållna och i utmärkt skick, vilket garanterar en behaglig resa för våra passagerare.

Därför borde ni vinna som bästa huvudman inom kollektivtrafik år 2023:

UL bör bli årets bästa kollektivtrafikhuvudman år 2023 av flera goda skäl. Vi prioriterar tillgänglighet och strävar efter att skapa förtroende hos våra resenärer.
Vi är transparenta och publicerar regelbundet trafikstatistik, punktlighetsdata och passagerarantal. Dessutom erbjuder vi användbar information ombord på våra fordon, på webben och i appen för att främja positiva resvanor, vilket har fått mycket bra feedback från både resenärer och personal.
Vi gör resandet enkelt med tydliga tidtabeller och högkvalitativ kundservice. Trots begränsade resurser arbetar vi aktivt med att alltid främja hållbara resvanor.
Vi genomför även betydande förbättringar av kollektivtrafiken i Uppsala stad och tätorter utanför, vilket har en direkt positiv inverkan på resenärernas livskvalitet. Vårt engagemang för tillgänglighet och att skapa förtroende hos resenärer särskiljer oss och därför gör UL till starka kandidater för priset som årets bästa kollektivtrafikhuvudman.

Region Uppsala, UL