MOB18: Filmer och presentationer

Här visas Gröna Bilisters filminspelningar av de presentationer som hölls på konferensen Mobilitet & Beteende i Eskilstuna den 22 mars 2018.

Läs mer om konferensen på dess landningssida.

Pontevedra: How a city in Spain got rid of its cars

César Mosquera Lorenzo, Vice President of the Deputación de Pontevedra, and Gómez Vinas, Engineer

Läs en exklusiv intervju med César Mosquera Lorenzo här, och läs ett reportage om omdaningen av Pontevedra här.

Mobilitet & Beteende ur ett regeringsperspektiv

Karolina Skog, miljöminister

Läs en förhandsintervju med Karolina Skog här.

Vilka steg tar Eskilstuna mot hållbar mobilitet?

Olov Åslund, Projektledare, och Kristina Birath, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Eskilstuna

Att våga ta steget

Oskar Henrikson, leg. psykolog, Psykologifabriken.

Läs en förhandsintervju med Oskar här.

Barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre

Jessica Westman, Doktor i psykologi, Karlstads Universitet.

Läs en förhandsintervju med Jessica här.

Vad säger den kalla statistiken om mobilitetsarbetet?

Per Östborn, projektledare, Gröna Bilister

Samtal om Eskilstuna och Pontevedra: förändringens psykologi

César Mosquera Lorenzo (Vice President of the Deputación de Pontevedra), Gómez Vinas, Engineer, Oskar Henrikson (psykolog), Kristina Birath (Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Eskilstuna)

Sustainable mobility as a service

Jesper Johansson, Swedish Incubators & Science Park (SISP)

Så här ändrar vi våra anställdas resebeteende – struktur och nudging

Maria Stikå, Gävle kommun

Målgruppsanpassade budskap för att ändra beteende

Alfred Andersson, Doktorand på Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Läs en förhandsintervju med Alfred här.

Don’t ask for behavior change, involve users in designing for change

Liridona Sopjani, Doktorand på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Session fyrstegsprincipen

Fredrik Holm (Gröna Bilister), Linnéa Lindemann (projektledare SKL), Karin Bagge (projektledare SKL), Petter Skarin (trafikplanerare, Eskilstuna kommun)

MOB18: Filmer och presentationer