Länstrafiken i Västerbotten

Beskriv vilka regler ni har för att resa med cykel på era fordon:

I vår regiontrafik gäller följande:
Cykel
Cykel får medföras av resenär i mån av godsutrymme på en godsbärande buss. I tidtabellerna är de turer som har godsutrymme utmärkta med Bussgods logotyp.
På bussar med endast bagageutrymme får cykel inte medföras.
Det kostar inget extra att ta med cykel ombord. Cykel som medtags i godsrum ska vara väl emballerad för att ej skadas eller skada annat gods. Om det inte finns utrymme ska cykeln skickas som Bussgods, vid de fallen tillämpas bussgodstaxa.

Vid bussbyte garanterar det inte att nästa buss har godsutrymme för cykeln.

Cyklar kan ej medföras på expressbussarna på Norrlandsresan linje 100, Ybuss (linje 100 söderut) samt på bussar i stadstrafik.

Kick-bike, elsparkcykel eller vikbar cykel
Färdmedel som är vik- och bärbara och är mindre än 120 cm i hopfällt läge går bra att ta med på bussen kostnadsfritt i mån av plats.
När du reser med bussar utan nivåskillnad vid påstigning (lågentrébuss) i regiontrafiken och lokaltrafiken Umeå får du förvara ditt vikbara färdmedel på golvet i passagerarutrymmet. Tänk på att den inte får ta upp ett säte eller placeras så den blockerar mittgångar eller utgångar eftersom det kan förhindra en snabb utrymning av bussen.

När du reser med bussar som har trappsteg vid påstigning (normalgolvsbuss) måste du av säkerhetsskäl fälla ihop ditt färdmedel och förvara den i bagageutrymmet under bussen.

På små bussar får vikbara färdmedel tas med i mån av plats.

Lågentrébuss i regiontrafiken finns på linje 118, 120, 122, 123, 124 och 125 och kan förekomma på linje 114 och 115.

I stadstrafiken i Umeå – Ultra gäller följande:

Kick-bike, elsparkcykel eller vikbar cykel
Färdmedel som är vik- och bärbara och är mindre än 120 cm i hopfällt läge går bra att ta med på bussen kostnadsfritt i mån av plats. Du får förvara ditt vikbara färdmedel på golvet i passagerarutrymmet. Tänk på att den inte får ta upp ett säte eller placeras så den blockerar mittgångar eller utgångar eftersom det kan förhindra en snabb utrymning av bussen.

Cyklar får inte tas med, och rullskridskor (inlines) är inte tillåtna att ha på sig i bussen.

Hur köper en biljett?

App, Hemsida, Kort i biljettautomat på hållplats, Kort på fordon, I bemannad disk, Annat

Vilka miljörelaterade krav ställer ni i era upphandlingar av underleverantörer? Nämn de viktigaste.

Vi använder den branschgemensamma miljöbilagan och ställer många olika krav på våra leverantörer, både vad gäller utsläpp och andra faktorer som miljöredovisning osv

Era tidtabeller finns tillgängliga via:

App, Hemsida, I tryckt form på hållplatser, Annat

Erbjuder ni rabatter när flera åker tillsammans?

Inte i dagsläget – men beslutet är på väg till regionfullmäktige att vi ska införa ”Tillsammansrabatt”

Vilka rabatter har ni för olika enskilda resenärer?

Barn (ca 50 %), ungdom och senior (ca 25 %) har rabatt på alla biljetter i regiontrafikens enkelbiljetter. Vi har också rabattkort med 6 eller 10 resor, periodkort – där alla ålderskategorier får rabatt. Det finns årskort som man får ansöka om – men då måste man vara 18 år. I stadstrafiken i Umeå finns allt detta – men också särskild studeranderabatt om man är skriven i Umeå. I Ultra finns också ett besökskort (för vuxna) samt ett Periodkort – flex där man får resa under 10 dagar under en 30-dagarsperiod. Vi har också reskassa – både i regiontrafik och i Ultra som ger rabatt – men den är på väg att fasas ut

Det går att köpa biljett via er för resor till alla angränsande län:

Ja

Gåt det att resa med husdjur hos er?

Ja

Tar ni kontakt med lokalsamhällen innan ni genomför större förändringar som påverkar möjligheten att resa? Exempelvis ifall det blir färre turer till landsbygdsort eller ifall rutter görs om osv.

Finns det lågt insteg på alla era fordon?

Nej

Reser resenärer med rullstol eller rullator gratis?

Nej, ingen av dom

Får en betalande resenär ta med sig barn/unga vuxna på samma biljett?

Ja, två barn under 7 år åker gratis med betalande vuxen

Har era fordon AC eller andra liknande bekvämligheter? Nämn de viktigaste.

Ja – vi har AC i alla fordon och audiovisuellt utrop på de större linjerna i regiontrafiken samt alla bussar i Umeå stadstrafik. På regiontrafikens längre linjer finns toalett och föräldrasäten – dvs ett säte för små barn att resa säkert

Ifall det uppstår störningar som påverkar punktligheten, hur kommunicerar ni då detta till resenärer och hur kan resenärer få kontakt med er?

Vi meddelar via vår app, via digitala skärmar och via hemsidan. Resenärerna kan vända sig till oss via telefon för att få besked om en störning

Detta måste ni bli bättre på:

Vi vill erbjuda resenärerna chat-funktion

Detta gör ni extra bra:

Tillgänglighet för alla typer av personer med olika funktionsnedsättningar

Därför borde ni vinna som bästa huvudman inom kollektivtrafik år 2023:

Det är komplext att bedriva kollektivtrafik i ett geografiskt så stort län som Västerbotten – med de olika förutsättningar som det innebär – men vi gör ett bra jobb och har hög kundnöjdhet

Länstrafiken i Västerbotten