Västtrafik


Beskriv vilka regler ni har för att resa med cykel på era fordon:

Cykel tillåts gratis, i mån av plats, ombord på tåg (12 platser) och båt (många platser). Mindre barncyklar, elsparkcyklar, vikcyklar och annan mikromobilitet får tas med gratis ombord alla fordon om de kan hanteras som handbagage.

Hur köper en biljett?

App, Kort på fordon, I bemannad disk, Annat

Vilka miljörelaterade krav ställer ni i era upphandlingar av underleverantörer? Nämn de viktigaste.

Västtrafik ställer bland annat krav på att Trafikföretaget ska bedriva ett aktivt energieffektiviseringsarbete och kontinuerligt minska energianvändningen. Det finns krav på max avgasutsläpp (Nox, CO, pm, CO2) och Trafikföretaget ska i sitt miljöarbete ha ett bullerprogram för att minimera störande buller från verksamheten. Krav på drivmedel och dess klimatpåverkan och särskilda krav på batterier. Trafikföretaget ska även lämna in en beskrivning av hur fordonstillverkaren arbetar med kemikaliefrågor för att säkerställa att kemikalielagstiftningen Reach efterlevs i alla leverantörskedjor kopplade till fordonstillverkningen. Enligt Västtrafiks miljö- och klimatplan ska elfordon väljas i första hand. Finns det inte förutsättningar för elfordon ska gasfordon eller fordon drivna av flytande biodrivmedel användas. Västtrafik bedriver tillsammans med SL och Skånetrafiken ett arbete inom ETI Sverige för hållbara leverantörskedjor inom fordons- och batteritillverkning.

Era tidtabeller finns tillgängliga via:

Hemsida, I tryckt form på hållplatser, Hämta ut/beställa hem tryckt broschyr

Erbjuder ni rabatter när flera åker tillsammans?

Ja, upp till tre barn (max 20 år) kan resa gratis med vuxen om vuxen har periodbiljett

Vilka rabatter har ni för olika enskilda resenärer?

Ungdom, student, förmånstagare från försäkringskassan, seniorerbjudande (genom kommun), periodkort för de som reser ofta (månad, kvartal och år). Årskort ger 12 månaders åkning till priset av 10. Dygns- och 3-dygnsbiljetter.

Det går att köpa biljett via er för resor till alla angränsande län:

Ja

Gåt det att resa med husdjur hos er?

Ja

Tar ni kontakt med lokalsamhällen innan ni genomför större förändringar som påverkar möjligheten att resa? Exempelvis ifall det blir färre turer till landsbygdsort eller ifall rutter görs om osv.

Alltid

Finns det lågt insteg på alla era fordon?

Nej

Reser resenärer med rullstol eller rullator gratis?

Nej, ingen av dom

Får en betalande resenär ta med sig barn/unga vuxna på samma biljett?

Ja, upp till tre barn/unga (upp till 20 år) kan tas med på vuxen periodbiljett

Har era fordon AC eller andra liknande bekvämligheter? Nämn de viktigaste.

AC/Värme, usb-laddare, eluttag, bälte, barnstol, babyskydd,

Ifall det uppstår störningar som påverkar punktligheten, hur kommunicerar ni då detta till resenärer och hur kan resenärer få kontakt med er?

Uppdatering på realtidsskärmar, i app och på hemsida. Utrop i fordon och på hållplats. Störningsbanner på hemsida och i app. Kontakt med kundservice via chatt, mejl, telefon, facebook.

Detta måste ni bli bättre på:

Göra föraryrket mer attraktivt, se till att alla fordon har lågt insteg, förenkla ytterligare för de som vill kombinera kollektivtrafik med delad- eller privat mikromobilitet.

Detta gör ni extra bra:

Vi kör fossilfritt och har nordens största elbussflotta. Vi satsar inte bara på kollektivtrafik, utan även på hållbart resande i stort, med hela-resan-fokus (kombinationsresor, bildelning, dynamisk trafik). Möjlighet för andra aktörer att sälja våra biljetter. Digitala periodbiljetter kan lånas ut till andra. Möjlighet att köpa biljett direkt ombord med kreditkort. Provåkarkampanjer i kollektivtrafiken till nyinflyttade samt två breda årliga kampanjer. Erbjuder även prova-på-kampanjer för elcykel, vikcykel och vintercykling.

Därför borde ni vinna som bästa huvudman inom kollektivtrafik år 2023:

Vi är föregångare inom många områden: elektrifiering, breddat uppdrag/siktar på att bli hela samhällets mobilitetsaktör (mikromobilitet, bildelning, dynamisk trafik, etc), digitalisering.
Först i Sverige med elektrifierade bussar i linjetrafik och periodbiljett i mobilen genom appen Västtrafik Togo. Ger möjlighet till tredjepartsförsäljning av våra biljetter (Travis, EC2B).

Västtrafik