Besvarade

Gröna Mobilister blir ofta tillfrågade att vara remissinstans i olika sammanhang och ofta svarar vi på dessa. Här kan du se vilka remisser vi har svarat på under 2023 och framåt. Många av våra tidigare remissvar kan du hitta under publikationer.

Miljödeklaration av bilar: Dnr KN2023/00697. Inskickat 2/5 – 2023

Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Stockholms län: Dnr 2023-0159. Inskickat 2/6 – 2023

Remiss avseende förslaget i framställan från Trafikverket och Stockholms kommun om ändring av bilaga 1 till lagen
(2004:629) om trängselskatt:
Dnr Fi2022/02728. Inskickat 11/1 – 2023

Promemorian Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen: Dnr Fi2022/03172. Inskickat 11/1 – 2023

Bra Miljöval Bilförsäkring: Inskickat 7/3 – 2023

Förslag till förordning om uttjänta fordon: KN2023/03704. Inskickat 11/4 – 2023

2024

Förordning om ändring i förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar: Dnr 2020:486. Inskickat 27/2 – 2024

Trafikverkets inriktningsunderlag 2026-2037: LI2023/02737. Inskickat 15/4 – 2024

Evaluation of EU’s car labelling Directive. Inskickat 16/4 – 2024.

Besvarade