Värmlandstrafik


Beskriv vilka regler ni har för att resa med cykel på era fordon:

Ihopvikt elsparkcykel och vikbar cykel går bra på buss. Ombord på tåg kan cykel tas med mot en avgift på 20 kr.

Hur köper en biljett?

App, Hemsida, Kort i biljettautomat på hållplats, Kort på fordon, I bemannad disk

Vilka miljörelaterade krav ställer ni i era upphandlingar av underleverantörer? Nämn de viktigaste.

Utsläppskrav på fordon men också krav på miljöhantering vid depåer.

Era tidtabeller finns tillgängliga via:

App, Hemsida, I tryckt form på hållplatser, Hämta ut/beställa hem tryckt broschyr

Erbjuder ni rabatter när flera åker tillsammans?

En biljett för tillsammansresor. Duo/familj.

Vilka rabatter har ni för olika enskilda resenärer?

ålder men också periodbiljetter som premierar pendlare.

Det går att köpa biljett via er för resor till alla angränsande län:

Inte alla men en del

Gåt det att resa med husdjur hos er?

Ja

Tar ni kontakt med lokalsamhällen innan ni genomför större förändringar som påverkar möjligheten att resa? Exempelvis ifall det blir färre turer till landsbygdsort eller ifall rutter görs om osv.

Ibland

Finns det lågt insteg på alla era fordon?

Ja

Reser resenärer med rullstol eller rullator gratis?

Nej, ingen av dom

Får en betalande resenär ta med sig barn/unga vuxna på samma biljett?

Barn under 7 år kan medfölja betalande vuxen.

Har era fordon AC eller andra liknande bekvämligheter? Nämn de viktigaste.

AC, Wi-fi

Ifall det uppstår störningar som påverkar punktligheten, hur kommunicerar ni då detta till resenärer och hur kan resenärer få kontakt med er?

Vår app är viktigaste kommunikationskanalen. På vår webbplats finns störningsmeddelanden och det går också att ringa vårt kundcenter.

Detta måste ni bli bättre på:

Precis som hela branschen behöver vi förbättra störningsinformationen samt anpassa trafiken efter samhällets behov i högre grad.

Detta gör ni extra bra:

Jobbar med utvecklingsprojekt. Vi har gjort flera spännande försök mot en kollektivtrafik som kommer bli mer relevant för medborgarna. Exempelvis X-linjen i Säffle (har inneburit en ökning av marknadsandelen i av kollektivtrafik i Säffle tätort med 1000 % och i stort sett samtliga huvudmän i landet har varit på studiebesök), Mixtrafik och Bussklubben.

Därför borde ni vinna som bästa huvudman inom kollektivtrafik år 2023:

För våra insatser som har förflyttat kollektivtrafikens positioner och tar branschen in i framtiden.

Värmlandstrafik