Skånetrafiken

Beskriv vilka regler ni har för att resa med cykel på era fordon:

Olika regler för traditionell cykel beroende på trafikslag.

Hur köper en biljett?

App, Hemsida, Kort i biljettautomat på hållplats, Kort på fordon, I bemannad disk

Vilka miljörelaterade krav ställer ni i era upphandlingar av underleverantörer? Nämn de viktigaste.

Olika beroende på typ av fordon

Era tidtabeller finns tillgängliga via:

App, Hemsida, Hämta ut/beställa hem tryckt broschyr, Annat

Erbjuder ni rabatter när flera åker tillsammans?

Ja

Vilka rabatter har ni för olika enskilda resenärer?

Vi erbjuder flera olika biljettyper, vissa med rabatter.

Det går att köpa biljett via er för resor till alla angränsande län:

Ja

Gåt det att resa med husdjur hos er?

Ja

Tar ni kontakt med lokalsamhällen innan ni genomför större förändringar som påverkar möjligheten att resa? Exempelvis ifall det blir färre turer till landsbygdsort eller ifall rutter görs om osv.

Finns det lågt insteg på alla era fordon?

Vet inte

Reser resenärer med rullstol eller rullator gratis?

Ja

Får en betalande resenär ta med sig barn/unga vuxna på samma biljett?

Beroende på biljkettyp

Har era fordon AC eller andra liknande bekvämligheter? Nämn de viktigaste.

Ja, olika beroende på fordon

Ifall det uppstår störningar som påverkar punktligheten, hur kommunicerar ni då detta till resenärer och hur kan resenärer få kontakt med er?

App, Hemsida, Kundservice

Detta måste ni bli bättre på:

Detta gör ni extra bra:

Därför borde ni vinna som bästa huvudman inom kollektivtrafik år 2023:

Skånetrafiken