Kollektivtrafikenheten, Region Gotland

Beskriv vilka regler ni har för att resa med cykel på era fordon:

Cykel på bussen

I landsbygdstrafiken kan du ta med din cykel på bussen i mån av plats. Det kostar 20 kr att ta med cykeln på bussen, biljetten kan betalas ombord med bankkort eller reskassa.

På bussens cykelhållare får högst två cyklar medföras samtidigt och det är inte möjligt att boka cykelplats. Vi kan därför tyvärr inte garantera att du kan ta med din cykel när du önskar det.

Det finns många olika cykelmodeller. Några av dem kan inte fästas på cykelhållaren, vilket skulle utgöra en risk för trafiksäkerheten. Därför är det alltid busschauffören som avgör om du får medföra din cykel.

Elcyklar, tandem och cykelkärror får aldrig medföras på bussen. Det är inte heller tillåtet att transportera cyklar i bussens passagerarutrymme.

Vikbara cyklar och sparkcyklar
Vikbara cyklar, små barncyklar utan cykelkedja, sparkcyklar (kickbike), elsparkcyklar eller liknande räknas som handbagage och får tas med i mån av plats och utan extra kostnad. De ska vara maximalt hopfällda under resan, även vid på- och avstigning. De tillåtna måtten är max 120 cm i hopvikt läge och vikten får max vara 15 kg. Lägg den gärna under sätet eller framför dig så att den inte sticker ut. Placera gärna cykeln i en väska så att den inte riskerar att smutsa ner dina medresenärer eller inredningen i bussen. I övrigt gäller samma regler som för annat handbagage. Läs mer på Resa med bagage

Cykla inte på hållplatser och stationer. Detta gäller även sparkcyklar och elsparkcyklar.
(från hemsidan https://gotland.se/90612)

Hur köper en biljett?

App, Hemsida, Kort på fordon, I bemannad disk, Annat

Vilka miljörelaterade krav ställer ni i era upphandlingar av underleverantörer? Nämn de viktigaste.

1.7.11 Miljö
Region Gotland (B) har som ett prioriterat mål att väsentligt minska de samhällsbetalda resornas skadliga miljöpåverkan. Följande grundläggande krav gäller: • Fordonen ska framföras så att buller och skadliga utsläpp minimeras. • Fordonen ska framföras med ett mjukt körsätt så att bränsleförbrukningen hålls på en låg nivå. Service och underhåll ska genomföras med så anpassade intervaller att bränsleförbrukning och avgasutsläpp kan hållas på en låg nivå. • B har rätt att regelmässigt eller slumpvis kontrollera att det bränsle som används uppfyller avtalad kvalitet.
[…]
B:s direktiv för vatten och avlopp framgår på B:s hemsida, www.gotland.se/va, och ska följas av Trafikföretaget (T) då detta är aktuellt. Det är extra viktigt att T är noga med att spara vatten i enlighet med B:s direktiv.

1.7.11.1 Beställarens krav på klimatpåverkan
Kraven nedan gäller samtliga fordon som används inom Gotlands kollektivtrafik, det vill säga fordon som körs på Gotland inom trafikuppdraget.
T ska använda fordon med så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt.
Energiförbrukningen i fordon med förbränningsmotor ska vara fossilfri till 100 % varav minst 70 % ska vara ren biogasenergi.

1.7.11.4 Miljöledningssystem
T ska ha ett miljöledningssystem under avtalstiden.

Era tidtabeller finns tillgängliga via:

App, Hemsida, I tryckt form på hållplatser, Hämta ut/beställa hem tryckt broschyr

Erbjuder ni rabatter när flera åker tillsammans?

Nej, inte än

Vilka rabatter har ni för olika enskilda resenärer?

Pensionär, ungdom, student och barn reser till reducerat pris som finns för både enkelbiljett och periodkort. Vi erbjuder flera typer av periodkort som är förmånliga för de som reser ofta. Barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland reser gratis i landsbygdstrafiken. Se https://gotland.se/91063

Det går att köpa biljett via er för resor till alla angränsande län:

Gotland är en ö så angränsande län är svårt att definiera.

Gåt det att resa med husdjur hos er?

Ja

Tar ni kontakt med lokalsamhällen innan ni genomför större förändringar som påverkar möjligheten att resa? Exempelvis ifall det blir färre turer till landsbygdsort eller ifall rutter görs om osv.

Nästan alltid

Finns det lågt insteg på alla era fordon?

Ja

Reser resenärer med rullstol eller rullator gratis?

Ja

Får en betalande resenär ta med sig barn/unga vuxna på samma biljett?

Barn under sju år åker gratis i vuxens sällskap, dock högst fyra barn/vuxen.

Har era fordon AC eller andra liknande bekvämligheter? Nämn de viktigaste.

Ja, vi använder klimatkraven i Bus Nordic: 6.16 VENTILATION OCH KLIMATKONTROLL Alla bussar ska vara utrustade med automatisk klimatkontroll som ger en stabil och behaglig temperatur i bussen i relation till utetemperaturen samt bra luftkvalitet. Vid en utetemperatur överstigande plus 25 grader C ska passagerarutrymmets temperatur sänkas minst 0-3 grader C, relaterat till utetemperaturen. Vid låga temperaturer ska temperaturen i passagerarutrymmet inte vara lägre än 13 grader C, mätt 30 minuter efter att körningen har påbörjats. 6.17 LUFTKVALITET OCH KOMFORT För att uppnå en god luftkvalitet måste det finnas luftcirkulation inuti bussen. Luftflödet får dock inte skapa drag mot passagerarna och föraren. Imma på sidofönster (kondens på kalla fönster) måste förhindras i största möjliga utsträckning genom lämpliga tekniska åtgärder. Bussarna ska vara utrustade med pollen- och partikelfilter. Bussarna har gardiner eller tonade rutor.

Ifall det uppstår störningar som påverkar punktligheten, hur kommunicerar ni då detta till resenärer och hur kan resenärer få kontakt med er?

Vid störningar kommunicerar vi detta via hemsida, app, skärmar ombord och affischer på hållplats. Vi meddelar också störningen till Sveriges radios trafikredaktion. Resenärer kan kontakta oss via telefon, mejl och via appen ”Felanmälan Gotland”.

Detta måste ni bli bättre på:

Intern och extern kommunikation
Åtgärder vid snabba och oförutsedda trafikhändelser

Detta gör ni extra bra:

Mycket bra saker med små medel och en liten organisation

Därför borde ni vinna som bästa huvudman inom kollektivtrafik år 2023:

Kollektivtrafikenheten, Region Gotland