Region Sörmland

Beskriv vilka regler ni har för att resa med cykel på era fordon:

Cykel får medtags i landsbygdstrafiken i mån av plats ( 2 platser per buss). Elsparkcykel och vikbarcykel får medtags på samtliga bussar.

Hur köper en biljett?

App, Hemsida, Kort på fordon, I bemannad disk

Vilka miljörelaterade krav ställer ni i era upphandlingar av underleverantörer? Nämn de viktigaste.

Kravställning mot elbussar i stadstrafiken, all stadstrafik utförs med elbussar i Sörmland .
bortsett från Eskilstunas stadstrafik som är en mix mellan el- och gasbussar.)

Era tidtabeller finns tillgängliga via:

App, Hemsida, I tryckt form på hållplatser, Hämta ut/beställa hem tryckt broschyr

Erbjuder ni rabatter när flera åker tillsammans?

Vi erbjuder en 24 timmars familjebiljett (2 vuxna+3 barn) för 140 kr, köps de separat blir kostnaden 275kr

Vilka rabatter har ni för olika enskilda resenärer?

Studentrabatt

Det går att köpa biljett via er för resor till alla angränsande län:

Nej

Gåt det att resa med husdjur hos er?

Ja

Tar ni kontakt med lokalsamhällen innan ni genomför större förändringar som påverkar möjligheten att resa? Exempelvis ifall det blir färre turer till landsbygdsort eller ifall rutter görs om osv.

Finns det lågt insteg på alla era fordon?

Ja

Reser resenärer med rullstol eller rullator gratis?

Nej, ingen av dom

Får en betalande resenär ta med sig barn/unga vuxna på samma biljett?

Upp till två barn reser avgiftsfritt tillsammans med resenär med giltigt färdbevis. Barn nummer tre betalar reducerat pris och får då i sin tur avgiftsfritt ta med sig 1–2 barn 0–6 år.

Har era fordon AC eller andra liknande bekvämligheter? Nämn de viktigaste.

Vid en utetemperatur som överstiger plus 25 grader ska bussen klara av att sänka passagerarutrymmet med 3 grader mot relaterad utetemperatur. Bussarna ska ha en välfungerande ventilation och luftflöde över hela bussen.

Ifall det uppstår störningar som påverkar punktligheten, hur kommunicerar ni då detta till resenärer och hur kan resenärer få kontakt med er?

Störningsinformation på hemsida, reseplanerare och realtidutrustning. Kund kan ringa till vårt servicecenter på bemannade tider vardagar 06-19 helger 09-17

Detta måste ni bli bättre på:

VI kan alltid bli bättre på resenärsfokus, att i mer dialog med våra resenärer skapa en ännu mer attraktiv kollektivtrafik.

Detta gör ni extra bra:

Enkelheten att köpa biljett våren 2023 uppgav 85 procent att dom tycker att det är enkelt, vilket är en rejäl ökning jämfört med våren 2021 då motsvarande siffra var 77 procent.

Därför borde ni vinna som bästa huvudman inom kollektivtrafik år 2023:

Att vi under långtid skaffat oss insikter och aktiviteter för att öka den totala nöjdheten hos våra resenärer, vi sedan 2019 ökat nöjdheten med 9 procentenheter

Region Sörmland