Östgötatrafiken

Beskriv vilka regler ni har för att resa med cykel på era fordon:

Cykel får tas med kostnadsfritt på Östgötapendeln och på våra landsbygdsbussar i mån av utrymme, men tänk på att den inte får transporteras inne i bussen.

På Östgötapendeln tillåts max sex cyklar per tåg i mån av plats. Kundvärden bedömer möjligheten att ta med cykel ombord och det görs utifrån säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv. Cyklar ska placeras på angiven plats i mitten av tåget och spännas fast med spännband.

På landsbygdsbussar ska cykeln fästas bak på bussen. Du tar själv med spännband och remmar. Alla bussar har dock inte cykelkrokar så vi kan inte garantera att det är möjligt. Ring gärna kundservice på telefon 0771-21 10 10 och kolla hur det ser ut på den buss du vill åka med.

Hur köper en biljett?

App, hemsida, kort i biljettautomat på hållplats, kort på fordon och i bemannad disk.

Vilka miljörelaterade krav ställer ni i era upphandlingar av underleverantörer? Nämn de viktigaste.

För all kollektivtrafik ställer vi krav på 100% biodrivmedel eller el från förnybara källor. I stadstrafik har vi ställt krav på antingen biogas eller eldrivna bussar. Vi ställer också krav på utsläppskrav EURO VI eller högre. Andra krav är att trafikföretaget ska arbeta aktivt med att minska drivmedelsförbrukningen bla. genom att fordonen ska vara utrustade med ett system för sparsam körning samt att de ska säkerställa att alla förare har ett körsätt som minimerar drivmedelsförbrukningen.

Era tidtabeller finns tillgängliga via:

App, hemsida, i tryckt form på hållplatser, hämta ut/beställa hem tryckt broschyr.

Erbjuder ni rabatter när flera åker tillsammans?

Ja, tillsammansrabatt. När du köper en enkel- eller 24-timmarsbiljett för två eller fler personer får du 20% rabatt på totalpriset. Stadszonstillägg och eventuella andra tillägg har fasta priser och rabatteras inte. Det finns ingen övre gräns för hur många som får resa på tillsammansrabatt

Vilka rabatter har ni för olika enskilda resenärer?

Lågtrafikrabatt: Lågtrafikbiljetten passar dig som har flexibla restider i vardagen och dig som reser på kvällar och helger. Den gäller på våra bussar, spårvagnar och tåg, vardagar klockan 08:30–15:00 och 17:00–06:30 samt hela dygnet under lördagar, söndagar och övriga helgdagar. Våra ordinarie biljetter gäller och fungerar precis som tidigare.

Alla våra vanligaste biljettyper finns med lågtrafikrabatt, förutom biljetten som köps genom att du blippar ditt betalkort ombord i stadstrafiken. När du ska köpa din lågtrafikbiljett väljer och köper du den på samma sätt som när du ska köpa en ordinarie biljett. Tänk bara på att din resa, och ditt sista byte, måste ha påbörjats inom lågtrafiktiden.

Pensionärsrabatt gäller för alla personer från 65 år eller äldre. Det gäller även yngre som tar ut allmän pension och för personer som har aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Ungdomsrabatt ges till personer mellan 7–19 år.

Barn: Personer mellan 0–6 år reser som barn. Upp till två barn reser utan avgift tillsammans med betalande resenär.

Studentrabatt: Du som är student kan ha rätt till studentrabatt när du köper biljett. För att resa med studentrabatt krävs att du vid en kontroll: Kan visa ett giltigt studentkort i app (Mecenatkort, WeStudents eller STUK) med Studentresesymbolen (jpg)
Kan visa upp ett giltigt ID
Har du inte Studentresesymbolen kan du inte resa med studentrabatt.

För att få Studentresesymbolen måste du studera med minst 50 procent studieomfattning under terminen och i minst 10 veckor under terminen på universitet, högskola, komvux eller annan utbildning som är berättigad till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Tillsammansrabatt: Vid resa med två personer eller fler utgår en rabatt på 20 procent av grundpriset på enkel- och 24-timmarsbiljett för vuxen, ungdom, student och pensionär. Tillägg, såsom stadszonstillägg, har fasta priser och rabatteras inte. Tillsammansrabatten dras av automatiskt i samband med köpet.

Det finns ingen övre gräns för hur många som får resa på tillsammansrabatt

Det går att köpa biljett via er för resor till alla angränsande län:

Nej.

Gåt det att resa med husdjur hos er?

Ja.

Tar ni kontakt med lokalsamhällen innan ni genomför större förändringar som påverkar möjligheten att resa? Exempelvis ifall det blir färre turer till landsbygdsort eller ifall rutter görs om osv.

Oftast inte.

Finns det lågt insteg på alla era fordon?

Ja.

Reser resenärer med rullstol eller rullator gratis?

Nej, ingen av dom.

Får en betalande resenär ta med sig barn/unga vuxna på samma biljett?

Personer mellan 0–6 år reser som barn. Upp till två barn reser utan avgift tillsammans med betalande resenär.

Har era fordon AC eller andra liknande bekvämligheter? Nämn de viktigaste.

Vi har AC, laddningsuttag och fritt Wifi.

Ifall det uppstår störningar som påverkar punktligheten, hur kommunicerar ni då detta till resenärer och hur kan resenärer få kontakt med er?

Trafikläget: På vår hemsida och i vår app finns aktuella händelser som påverkar vår trafik.

Detta måste ni bli bättre på:

Vi strävar alltid efter att bli bättre och arbetar tex för att kunna kommunicera störningsinformation bättre.

Detta gör ni extra bra:

Vi jobbar aktivt med att fånga in kundinsikter. Vi har Sveriges nöjdaste kunder i Kollektivtrafikbarometern. Kategorierna: Trygghet, Senaste resa, Enkla köp, Enkelt att resa , Enkelt att få information (År 2022).

Därför borde ni vinna som bästa huvudman inom kollektivtrafik år 2023:

Vi är innovativa och har alltid kunden i fokus.

Östgötatrafiken