Berlin: Biltest VW eGolf (mars)

Berlin: Gröna Bilister testar Volkswagen e-Golf

40 år efter att grundmodellen introducerades den 29e mars 1974, kommer nu VW Golf i elbilsutförande. Gröna Bilisters Lars Edvall provkörde VW e-Golf i Berlin förra veckan. 

I närmare 100 år har förbränningsmotorn varit den dominerande drivkällan för bilar. I slutet av förra seklet påbörjades en förändring då Toyota introducerade hybriddrift i större omfattning. Detta i kombination med hög kvalitet rent generellt gjorde att Toyota blev världens största biltillverkare. Toyota har fortsatt satsa helhjärtat på hybriddrift samtidigt som andra biltillverkare bland andra VW-koncernen offensivt satsat på andra drivmedel och tekniker. Det gör att VW-koncernen idag är på väg att överta rollen som världens största tillverkare. 

Det syns i det nya modellprogrammet som VW rullar ut nu. Bland annat kommer VW Golf i elbilsutförande 40 år efter att grundmodellen introducerades den 29e mars 1974.

Jag hade möjlighet att provköra e-Golf många mil, i och kring Berlin, i förra veckan och då även provköra VW e-up. Båda bilarna kan jämföras med sina respektive modeller med traditionell drivlina. Ljudet i elbilarna är betydligt lägre vilket gör det behagligare att åka. Accelerationen är väldigt bra eftersom eldriften har oförändrat vridmoment oavsett varvtal. I övrigt är elbilarna helt jämförbara med de traditionella modellerna. Det är först när man kommer till räckvidden och priset som elbilsutförandet kommer till korta. Golfen uppges ha 190 km i räckvidd men den praktiska räckvidden, enligt VW, stannar vid cirka 130 km. De allra flesta resor vi gör med bil är kortare än 130 km, men den så kallade räckviddsångesten går nog inte helt att bortse ifrån ändå.

Tekniskt finns en del finesser på elbilsmodellerna, som en värmepump för att förstärka värmen när det behövs som då hjälper till att dra ner på elförbrukningen så att räckvidden inte minskar när det är kallt ute. En annan finess är att återladdning vid inbromsning kan regleras stegvis efter eget önskemål.

Produktionstekniken har utvecklats ytterligare så att flera olika modeller kan tillverkas på samma lina och att många av bilmodellerna delar på olika detaljer i bilen. Det innebär då också att bilproduktionen snabbt kan förändras efter förändrad kundefterfrågan.
I framtiden kan vi nog få se ytterligare detaljutvecklingar sådana som man kan se på Volkswagens konceptbil XL1, t ex små kameror i stället för större backspeglar vilket minskar luftmotståndet.

E-golfen är prissatt till 34 900 € vilket motsvarar ca 309 000 kr med dagens växelkurs. Dock kan varje land fritt sätta priset efter sina lokala förutsättningar.

Det börjar nu finnas elbilar som i allt väsentligt liknar traditionella bilar vilket kan göra att fler överväger att köpa elbil. Men förutsättningen för att elbilen ska fungera är ett system där alla delar för funktionalitet finns tillgängliga. I dag finns ingen som tar ansvaret för att elbilar fullt ut ska kunna ersätta dagens traditionella bilar. I dag finns elbilarna men var finns elproducenterna, eldistributörerna och ”tankställena”?

Början man titta på de ingående delarna i systemet för eldrift så kan man nog säga att elproducenterna har det minsta problemet. Elproduktionen finns i tillräcklig omfattning men behöver styras över till mer förnyelsebart, vilket inte är direkt kopplat till elbilen utan mer en generell fråga. Däremot är distributionen lite problematisk. Mellan tummen och pekfingret kan man säga att hälften av Sveriges befolkning bor i småhus och de har nästan alltid tillgång till el för nattladdning, 10A som kan behöva uppgraderas till 16A. Oftast inga stora problem. För att lösa nattladdning av elbilar för boende i flerfamiljshus är det ett större problem. Oftast finns inte separata eluttag vid varje parkeringsplats, och i de fall de finns är det motorvärmaruttag uppsäkrade till 6A. Här behövs då nya uttag och oftast även nya ledningar från elcentral till uttag. Nattparkering för flerfamiljsboende sker oftast i större anläggningar vilket skapar ytterligare ett problem då tillräckligt med ström oftast inte finns framdraget till lokalen eller ens till fastigheten. Här finns ett jobb att göra för fastighetsägare att komplettera existerande fastigheter med ladduttag samt se till att tillräckligt med ström tillförs fastigheten. Det kan då vara betydande sträcka med ledning som behövs för att nå en inkopplingspunkt.

Vid flerfamiljbebyggelse sker nattparkering ofta på gatumark och då är problemen med nattladdning mycket svårlöst. Här behöver kommuner, politiker och tjänstemän, agera för att all nybebyggelse förses med tillräcklig kapacitet för att ladda elbilar, det genom föreskrifter i exploateringsavtal och bygglov. Samt även att befintlig bebyggelse förses med laddmöjligheter. 

De kan börja med kommunernas egna fastighetsbolag och allmännyttiga bostadsbolag. 
En grundförutsättning för att skaffa elbil är att man har en enkel möjlighet till nattladdning. I dag prioriteras snabbladdstationer till höga kostnader när det egentligen i första hand borde satsas på att skaffa enkla nattladdningsmöjligheter till betydligt lägre kostnader. Man pratar ofta om ”lågt hängande frukter” och här finns dessa precis framför ögonen.

Så elbilen är på väg in i samhället, men med vilken fart, det bestäms av hur snabbt systemlösningarna sjösätts.

Vi har i dag diskussioner om pumplagen, bättre vore om vi kunde diskutera en elleveranslag för elbilar!

Lars Edvall
 / Gröna Bilister