Fem viktiga B:n för fossiloberoende fordonsflotta 2030

Platsen var Finansdepartementet där Per Bolund med stort hjärta och engagemang gick igenom område för område. ”Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och lösa de stora klimatproblemen på en generation- detta sätter tonen för hela budgeten” var budskapet. Per Bolund konstaterade att även om denna budget inte är hela svaret på miljöproblemen så har man kunnat sätta stora pusselbitar på plats som bereder väg för kommande uppväxling. 

Huvudrepresentanter från Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Hagainitiativet och WWF ingick i en panel som därefter lyfte fram sina perspektiv. Alla var överens om att det är en budget i rätt riktning och att det äntligen finns en vision. Alla de berömmande yttranden slutade dock med ett ”men”. Bland annat fastslogs det att satsningarna är otillräckliga framförallt när det kommer till målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Tiden är knapp och det behövs krafttag till skillnad från, som Svante Axelsson uttryckte det ”tröstnapparna” som presenterades här. 

Gröna Bilister som bygger vår verksamhet på Beteendet, Bilen och Bränslet instämmer med analysen. Det krävs mer på trafikområdet. Från vårt perspektiv räcker det inte med att göra bilen enbart ren. Vi vill ha ett tänk där man inte säger nej till bilen, men ja till rörelsefrihet, framförallt i städer där bilen i stor utsträckning skapar otillgänglighet istället för tillgänglighet och påverkar livet i städerna negativt. Därför måste alternativ till den egna bilen främjas. Idag bubblar det i bildelnings och samåknings-Sverige och intresset är stort. Bara en bilpool kan ersätta ca 5 bilar och spara 7-8 ton CO2 för en privatperson, ännu mer om bilpoolen drivs av förnybara bränslen. Trots det saknas en juridisk status för bilpooler som hindrar dem från att tilldelas parkeringsplatser och samma låga momsskatt som för taxi och flyg.  För andra innovativa delningstjänster är läget detsamma eller ännu luddigare.  

Så trots att delningsekonomin är här för att stanna och där bil- och mobilitetsområdet kan ses som en förtrupp på området, så finns det politiska bromsklossar som måste släppa. Idag krockar de gamla lagarna, skatterna och försäkringsvillkoren med det nya. 

Mot den bakgrunden ställde jag tre frågor till Per Bolund och lyfte samtidigt fram att vi saknar satsningar på beteendefrågor. 

  1. Kommer ni lagstifta om 2030-målet
  2. Hur kommer ni främja delnings- och samåkningstjänster och som t.ex. bilpooler etc?  
  3. Varför gör ni inte ngt åt resebidraget som tydligt ökar bilism och är en nästintill symbolisk fråga för en klimatinriktad regering?

Pär Bolund gav ärliga svar tillbaka som kortfattat kan sammanfattas så här: 

  • 2030-målet är en fråga för riksdagen att lagstifta om där det tyvärr sitter många som är fientligt inställda, men det är något man arbetar på. 
  • Som konsumentminister är hållbar konsumtion och delningsekonomi något han märkbart vurmar för och vill stödja t.ex. i form av ändrade regelverk. I denna budget har en pott gått till konsumentverket för att jobba med frågor som rör cirkulär ekonomi och delandeekonomi. Vad det kan bli av det får vi förhoppningsvis se i nästa budget.
  • När det gäller reseavdraget kunde Bolund bara konstatera att det inte är bra utformat och därtill leder till skattefusk. Jag fick dock inga klara besked med undantag att det ”pågår diskussioner” där man tittar på andra sätta att bättre stödja pendlare. 

Trots att det finns mycket kvar att göra, i synnerhet på beteendeområdet, var det trots allt en stor behållning att höra hur klimatfrågorna pratades om med sådan iver inne på Finansdepartementet. Under tidigare alliansregeringens styre skojade vi, om än på allvar, att det finns fem B:na som måste gå ihop, Bilen, Bränslet, Beteendet, Borg och Budget, där de två sistnämnda ständigt stängde dörren för miljörelaterade frågor. Nu när det fjärde B:t har byts ut till Bolund (nåja, Andersson om man ska vara noga) är det glädjande att konstatera att horisonten trots allt ser mycket ljusare ut.

Johanna Grant