Höj hastigheten och ge bilisterna mer makt

Med nuvarande hastighet och riktning på klimatarbetet kommer vi inte att nå målet att minska utsläppen med 70 procent till 2030. Det bekräftas av både Trafikverket, Naturvårdsverket och Klimatpolitiska rådet, vars rapporter borde vara vår instrumentpanel. Så hastigheten behöver öka, men hur gör vi?

Foto: Martin Prieto Beaulieu

Det som krävs är att svänga in på rätt väg och stampa gasen i botten, klockan tickar och om vi inte skyndar kommer vi inte fram innan mörkret faller. Ansvarsfulla riddare runt det runda bordet behöver komma med en resolution. Det krävs kraftfulla åtgärder för att nå målet. Alla behövs för att kungadömet ska klara av belägringen som klimatutmaningen innebär. Ansträngningarna måste samordnas och alla ska engageras i arbetet – en för alla, alla för en. 

Viktiga strategiska beslut måste verkställas, tänd vårdkasarna och skicka bud till varje socken! Varje medborgare behöver informeras att samhället ska reformeras i grunden och bjudas in i arbetet.

Det är inte en vacker syn när vi ser över fälten idag och ser hur dåligt grödorna växer. Landets fordonsflotta är heller ingen vacker syn. Det är alarmerande att vi fortfarande förlitar oss på gammalmodiga fordon och bränslen. Ca 85 procent av de nya fordonen som säljs idag går på fossila drivmedel och det flesta är ganska törstiga. Dessa bilar kommer att rulla i ca 17 år, det vill säga fram till 2036. De är omoderna innan de rullar ut från bilhallen.

Vi bilister måste ändra på detta, vi kan göra det. Vi måste ta chansen att byta spår, byta bil och byta bränsle, då ökar hastigheten i klimatarbetet. Våra val av färdsätt, fordon och därmed bränsle är avgörande om landet ska nå sina klimatmål eller inte. Det måste dock ske några viktiga förändringar som oftast glöms bort i förvirringen. Vi konsumenter behöver rätt information för att ta kloka beslut. Informationen om klimatpåverkan från bilarna måste fram på bordet. Detta har Gröna Bilister krävs länge, och kampen fortsätter.

Som David utmanar Goliat, utmanar Gröna Bilister politikerna och bilindustrin för att förse oss med information om fordonets egenskaper. Så att vi, vid varje tillfälle försäkrar oss att vi bidrar till att nå målet om att minska utsläppen och energiförbrukningen.

Gröna Bilister lanserar kampanjen ”Vi vill veta – miljö- och energideklaration av fordon” och kräver att riksdagen inom denna mandatperiod lagstiftar om en obligatorisk standardiserad fordonsdeklaration som bör finnas i fönsterrutan på alla nya bilar och lätta lastbilar, i all reklam och på alla generalagenters hemsidor.

Denna tydliga klimatinformation gör att vi bilister kan göra vår viktigt del av jobbet med transporternas klimatutmaning. Först om bilindustrin slutar hymla och ger tydlig och klar information kan vi agera och säkra att Sveriges fordonspark går i takt med klimatmålen.

Läs mer om Vi vill veta kampanjen och stöd vårt arbete genom att bli medlem i Gröna Bilister. Just do it!

Martin Prieto Beaulieu

Verksamhetsansvarig Gröna Bilister

Läs vidare:

Vi vill veta

Hur påverkas klimat, natur och människa av våra val av drivmedel, fordon och färdsätt? Detta måste vi få veta när vi gör våra val. Sådan kunskap skulle ge oss konsumenter makt att styra transportsektorn i hållbar riktning. Den beslutade klimat- och ursprungsdeklarationen av drivmedel vid pump är ett bra första steg för att befria konsumentmakten. Nästa steg är att hållbarhetsdeklarera fordonen, både i bilhallarna och i reklamen. Läs mer här: http://www.gronabilister.se/vivillveta

Klimatpolitiska Rådet

Klimatpolitiska rådets sex rekommendationer till regeringen om styrmedlen på transportområdet:

  1. Förbered en reform av vägtrafikbeskattningen med utgångspunkt i ökad elektrifiering och användning av autonoma fordon som samtidigt främjar regional rättvisa.

  2. Sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering.

  3. Stärk kommunernas mandat och redskap för att främja fossilfria transporter. 
  4. Påskynda elektrifieringen av vägtransporter i hela Sverige.

  5. Sätt ett stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel.
 
  6. Öka styrningen mot mer klimateffektiva fordon.

Läs mer här: https://www.klimatpolitiskaradet.se/arsrapport-2019/

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Läs mer här: http://fossilfritt-sverige.se/