Att ha bil eller inte, det är inte frågan

Det är inte lätt för oss konsumenter när vi ska välja bil. Många av oss är beroende av bilen för att få ihop vardagspuzzlet, speciellt om man bor på platser där inga bra alternativ erbjuds.

Vinjettfoto: Joakim Ståhl / BiogasAkademin / Gröna Bilister

Bilen är i många fall oslagbar och vi har vant och lärt oss att älska den. Baksidan är kostnaderna och utsläppen. Men handen på hjärtat, vi är beroende och därmed beredda att hålla fast vid bilen nästan oavsett vad den kostar eller allmänna klimatlarm. Hur kan det komma sig? Kan vi vara mer rationella?

Bilen är ett hushålls största kostnad efter bostaden. Och bilen kommer bli ännu dyrare att när samhället på fler och fler områden sätter ett pris på miljö-, klimat och hälsoeffekter. Kostnaden per mil har inte ökat nämnvärt de senaste tio åren. Men vi kan behöva resa mer och längre än tidigare. Att bilismens klimatpåverkan måste minska är självklart, och det har redan beslutats under demokratiska former. Den beslutade minskningen för bilutsläppen är 70% mindre till 2030. Det knepiga är hur samhället ska nå dit, redan nu ligger vi efter. 

Om bilberoendet i samhället ska brytas måste det genast börja utvecklas alternativ. Men hur ska vi tänka om vi inte har ett val att välja bort den egna bilen?

Det är tre fundamentala egenskaper som ett fordon oavsett typen eller modellen ska ha om vi ska kunna säkra framtiden. Bilen måste vara 1) energieffektiv för det transportarbete den ska utföra och 2) den ska drivas med hållbara förnybara bränslen alternativt el, och 3) den ska ha den högsta säkerhetsklassning.

Utifrån dina förutsättningar måste du göra det bästa möjliga valet. En del kan kanske till och med ersätta bilen med annat ressätt, eller ha en mindre bil, eller kanske dela bil. Vi som behöver och väljer att ha en egen bil har ett stort ansvar som har långtgående konsekvenser. Det är nämligen så att en bil som köps idag rulla på våra gator i 17 år.

Nästa gång du ska köpa en bil, ny som begagnad, utgå från dina förutsättningar och leta efter dessa tre egenskaper. Då kan du du vara säker att du gör ett bra val i alla avseenden.

Gröna Bilister har sedan 1994 utsett årligen Sveriges bästa miljöbilar. Listan innehåller bilar som klarar det mest stränga kriterier vad det gäller energieffektivitet, drivmedel och säkerhet. Det rör sig om elbilar, laddhybrider, etanolbilar, fordonsgasbilar, vätgasbilar.

Om du ska köpa ny bil, som privatperson eller som företag rekommenderar vi dig att använda denna lista. Om ingen av dessa bilar passar dina behov kan du snegla på bilar som kan köras på t ex. biodiesel, även kallad HVO. Men då ska du se till att ha tillgång till sådant bränsle i området där du kör och bör se till att biodieseln bara kommer i från hållbara råvaror som t ex. tallolja och inte är producerad av palmolja/PFAD.

/Martin Prieto Beaulieu

Miljöbästa bil

Länk till Miljöbilar

https://www.miljofordon.se/

Att välja gasbil

https://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/vaelja-gasbil/

Publicerades även i Gröna Draken Nr 1 2019