Banta Bilen! Tillverkarnas livscykelanalyser visar SUV:arnas klimatpåverkan

Vid arbetet med rapporten På väg mot transparent och hållbar biltillverkning? samlade Gröna Mobilister in livscykelanalyser från biltillverkarna. Här visar vi LCA-data för 35 bilmodeller. Det är stor skillnad i klimatpåverkan vid tillverkningen av olika typer av bilar. För elbilar är skillnader i tillverkningsfasen väsentliga som urvalsinstrument, eftersom utsläppen vid användning är små.

Det går ännu inte att jämföra klimatpåverkan från bilproduktionen hos olika tillverkare, eftersom det inte finns någon standardiserad metod att utföra livscykelanalys (LCA) av bilar. Enligt plan från EU ska en sådan standardisering införas den 31 december 2025.

Klimatpåverkan för olika bilmodeller från samma tillverkare (eller koncern) går däremot utmärkt att jämföra redan nu. Sådana värden visas längst ned i denna bloggpost.

Kom gärna och diskutera standardisering av LCA och miljödeklaration av bilar på Gröna Mobilisters seminarium under Almedalsveckan i Visby, den 30 juni 2023. Både bilbransch och politiker medverkar. Bilföretagen redovisar sin inställning i dessa frågor i Gröna Mobilisters nya rapport På väg mot transparent och hållbar biltillverkning?

Gröna Mobilister har inte sett några jämförbara LCA för en liten och en riktigt stor elbil. För att ge överblick över storlekens betydelse för utsläppen visar vi i stället uppskattad klimatpåverkan från tillverkning, skrotning och återvinning för olika biltyper enligt en rapport som beställdes av EU-kommissionen år 2020.

Den procentuella skillnaden i utsläpp mellan en normalstor bil och en stor SUV är störst för elbilar, och uppgår för dem till nästan 60 procent. Vi får dock inte glömma att oavsett storlek blir utsläppen från en elbil sett över hela livscykeln betydligt lägre än från en bil som körs på fossil bensin eller diesel.

Detta framgår tydligt i nedanstående tabell, som visar typiska värden för klimatpåverkan vid användning av olika typer av bilar under hela deras livstid, beroende på vilket drivmedel de körs på. En jämförelse mellan de båda tabellerna gör det möjligt att i stora drag relatera utsläpp vid tillverkning och användning för olika biltyper och för olika val av drivmedel.

För att få fram de typiska värdena i tabellen har vi antagit att en normalstor bil med Ottomotor (bensin, E85, fordonsgas) förbrukar motsvarande 6,0 liter bensin per 100 km, och att motsvarande förbrukning för en stor SUV är 10,0 liter. För dieselbilar (diesel, HVO100) antas motsvarande siffror vara 5,0 respektive 8,0 liter. Bilens totala körsträcka antas vara 225 000 km. Klimatpåverkan per energienhet drivmedel motsvarar svenska förhållanden år 2021 och hämtas från Gröna Mobilisters rapport Drivmedelsfakta 2022. Denna klimatpåverkan är beräknad i livscykelperspektiv (well-to-wheels).

Kritiska mineraler

För elbilar är användningen av kritiska mineraler och andra fysiska resurser mer central ur hållbarhetssynpunkt än klimatpåverkan. Dessa resurser kan i värsta fall bli en begränsande faktor för elektrifieringen på global nivå.

Både klimatpåverkan vid tillverkning och förbrukningen av naturresurser är grovt räknat proportionella mot bilens vikt. Låt oss hypotetiskt anta att vi nätt och jämnt lyckas skala upp gruvdrift och återvinning för att kunna ersätta alla världens fossilbilar med normalstora elbilar år 2050. Om vi i stället väljer stora SUV:ar räcker resurserna i så fall endast till att ersätta drygt 60 procent av fossilbilarna. Växthusgasutsläppen från de kvarvarande fossilbilarna skulle bli enorma.

Biltillverkarnas egna livscykelanalyser

När vi studerar olika tillverkares siffror på klimatpåverkan vid tillverkning, skrotning och återvinning blir det uppenbart att uppgifterna inte går att jämföra. Vi har till exempel inget skäl att tro att utsläppen från Volvos och Polestars bilar är mycket större än från andra producenters fordon, trots att de redovisar högre klimatpåverkan i sina LCA.

Olika tillverkare presenterar dessutom sina LCA-data på olika sätt. Det uppstår en viss osäkerhet i avgränsningarna. När tillverkaren har delat upp klimatpåverkan i olika poster har vi inkluderat tillverkning, skrotning och eventuell återvinning, men inte transport av bilar från fabrik, eller underhåll.

Klimatpåverkan från olika modellvarianter skiljer sig åt, i synnerhet för elbilar där olika varianter ofta har olika stora batterier. Tillverkaren redovisar inte alltid exakt vilken variant eller årsmodell analysen gäller. Vi noterar årtalet då LCA-rapporten utfördes eller publicerades.

Alla data vi redovisar här finns att hämta i LCA-rapporter som nås via länkar i rapporten På väg mot transparent och hållbar biltillverkning? I dessa rapporter finns mycket mer information.

Polestar och Volvo Cars

Både Polestar och Volvo Cars har lovat att publicera LCA för alla kommande modeller.

Alla elbilar från dessa märken som Gröna Mobilister har LCA-data för är ungefär lika stora. Senare i år publicerar Volvo Cars en LCA av sin nya lilla elbil EX30. Enligt ett pressmeddelande från maj 2023 har denna modell betydligt lägre klimatpåverkan i livscykelperspektiv än alla tidigare modeller.

Det blir intressant att kunna jämföra Volvo EX30 med den kommande elektriska monster-SUV:en Volvo EX90 vad gäller klimatpåverkan vid tillverkningen. EX90 lär bli den tyngsta personbilen på den svenska marknaden, med en tjänstevikt över 2 800 kg.

Audi och VW

VW-koncernen planerar att publicera CO2-avtryck för samtliga modeller, enligt besked till Gröna Mobilister. Det finns redan offentliga LCA för ganska många av deras modeller. Här visar vi data från ett urval av dessa. Intervall i klimatpåverkan för VW ID.Buzz beror på att olika typer av el i produktionen har antagits.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz publicerar sedan flera år LCA för ett brett urval av sina modeller. Här visar vi data från några av dessa. Intervall i klimatpåverkan beror på att olika typer av el i produktionen har antagits.

Kia

Kia har ökat transparensen kring biltillverkningen på sistone, och har dessutom låtit Carbon Trust certifiera sitt arbete med LCA.

Renault

Renault var en föregångare när det gäller att utföra LCA av sina bilmodeller. De verkar dock ha en ambivalent inställning till att offentliggöra dessa LCA. Vid flera tillfällen har Renault på förfrågan gett Gröna Mobilister LCA för modeller vi nominerat till Miljöbästa Bil. Huvudkontoret i Frankrike behövde dock ge klartecken innan vi fick publicera en LCA för Renault Zoe. Renault verkar i dagsläget inte publicera några LCA på sin webbplats.

Tesla

Tesla skriver mycket om LCA och sitt arbete med att miniminera miljöpåverkan från sina fabriker i sina årliga Impact Reports. Gröna Mobilister har dock hittills endast lycka vaska fram en konkret siffra på klimatpåverkan vid tillverkning och skrotning för Tesla Model 3.

Till sist

För att undvika alla missförstånd upprepar vi att det inte går att jämföra bilmodeller från olika biltillverkare i ovanstående tabeller. Sådana jämförelser får vänta tills en standardiserad metod att utföra LCA kommer om ett par tre år.

Se gärna sammanställningen i denna bloggpost som en försmak av vilka jämförelser som blir möjliga därefter. Om standardiserade LCA-data dessutom presenteras åskådligt på obligatoriska miljödeklarationer blir det lätt att använda sådana jämförelser som urvalsinstrument vid val av bil.

I dagens läge påverkar elbilar klimatet något mer vid tillverkningen än vad bilar med förbränningsmotor gör. Det går dock att pressa ned denna klimatpåverkan rejält, till exempel genom att använda förnybar energi i alla produktionsprocesser, att använda fossilfritt stål till karossen, och att skala upp återvinningen. Potentialen finns.

Det går däremot inte att göra något åt de fossila koldioxidutsläppen när vi kör en bensin- eller dieselbil.

Lägg dock märke till att bilar med förbränningsmotor som körs på biodrivmedel kan ha låga utsläpp sett över hela livscykeln. Det gäller i synnerhet bilar som körs på fordonsgas i Sverige, där andelen förnybar biogas var hela 98 procent år 2021.

Oavsett drivlina sparar vi både klimat och naturresurser genom att banta bilen. Låt SUV:arnas era snart vara förbi, liksom dinosauriernas.

Per Östborn, projektledare för Gröna Mobilisters kampanj Vi Vill Veta

Läs mer

Almedalsseminarium 30 juni 2023: Miljödeklaration av bilar på väg – hur ska vi styra den i mål?

Ny rapport: På väg mot transparent och hållbar biltillverkning?

Gröna Mobilisters kampanj Vi Vill Veta! för Miljödeklaration av bilar

Gröna Mobilisters tävling Miljöbästa Bil 2023 med livscykelperspektiv

Vinjettbild: del av omslaget till Mercedes-Benz LCA av sin elektriska modell EQC