Falkenberg: Ha Trafikantvecka året om

Falkenberg: Ha Trafikantvecka året om!

Falkenberg är en av 135 svenska kommuner som nyss avslutat Trafikantveckan, med mängder av aktiviteter för att hjälpa oss alla till sundare, smartare vanor i trafiken. Nu uppmanar vi kommunerna, de lokala företagen och medborgare att ta med sig tänket in i vardagen – ha Trafikantvecka året om!

135 svenska kommuner medverkade i Trafikantveckan den 16-22 september. Det är nytt rekord, vilket pekar på vilket stort intresse det finns för smartare, sundare och klimatbättre resvanor. När vi sammanställt vad landets kommuner gjort, har vi imponerats av mångfalden: Här finns tävlingar i löjligaste bilresan, flörtskola för bussresor, omvandling av parkeringsplatser till park-platser och mycket annat som visar hur kreativt och spännande det är att utmana onödig bilism. 

Mest populärt av alla aktiviteter har Sparsam Körning-tävlingen varit, där man i simulator lär sig köra effektivare. Hela 57 kommuner har gjort detta, medan 23 kommuner genomfört Klimatmatchen, där idrottslag tävlar i att minska koldioxidutsläppen från sina resor till träningar och matcher. Nästan lika många har olika former av cykelaktiviteter, som att skapa cykelvänliga arbetsplatser och att utarbeta cykelplaner, och på 18 ställen har det varit utställningar av alternativa fordon.

Under Trafikantveckan har tusentals människor engagerats, fått ny information och testat nya lösningar. Men nu gäller det att omvandla detta i långsiktigt förändrade beteenden – annars är ju effekten ganska liten. Vi riktar tre uppmaningar till kommunerna för tiden fram till nästa års Trafikantvecka: 

  1. Informera. Den som behöver friska upp minnet eller hitta mer information om det man upplevt under Trafikantveckan ska lätt hitta det på kommunens webb, i kommunhuset eller hos energirådgivaren.
  2. Underlätta. Att t.ex. visa upp elcyklar är till liten nytta om cykelvägarna inte hänger ihop, snöröjs sist av alla eller saknar ordentlig belysning. Så ta fram en cykelplan, och gör på samma sätt för Trafikantveckans övriga aktiviteter!
  3. Lev som ni lär. Alltför få kommuner har systematiskt utbildat personalen i sparsam körning, vilket betyder att onödigt mycket skattemedel fortsatt går till att betala kommunens bränslenota. Många kommuner har också alltför många bilar i sin fordonsflotta – byt till cyklar, kollektivtrafikkort och mer distansarbete!

Medborgarna själva har förstås också del i att göra varje vecka till Trafikantvecka. Se över dina vanor, och byt ut de som är sämst för din hälsa, stadens miljö och världens klimat!


Anders Drougge, Cykelfrämjandet

Mattias Goldmann, Gröna Bilister

Sara-Linnéa Östervall, Energikontoren Sverige