Har landsbygden råd med låg bensinskatt?

Biodrivmedlen måste gynnas på fossilbränslenas bekostnad eftersom de är dyrare att tillverka, skriver Johanna Grant och Per Östborn, Gröna Bilister, och föreslår höjd skatt.

Denna debattartikel publicerades i ATL den 3 oktober 2014.

Bilen är nödvändig på landsbygden. Visst kommer det att märkas i plånboken om vi höjer bensinpriset för att stävja den allvarliga klimatkrisen. Men mindre än vi vanligen föreställer oss och bara om vi saknar förnybara alternativ.

Redan i dag kan vi tanka etanol, E85, i nästan hela landet. Får vi gynnsamma och långsiktiga spelregler kommer biogasen att fortsätta att byggas ut i rask takt.

Förnybar diesel i form av HVO är så lik fossil diesel att den går att tanka i alla dieselbilar. Förnybar bensin väntar runt hörnet. Allt fler laddstationer för elbilar byggs. Energibolagen är redo. Biltillverkarna likaså.

När vi lyssnar på branschen framträder bilden av ett otåligt, frustrerat hundspann. De väntar bara på att politikerna ska lossa ankaret. Tro oss, då får vi snart ett smörgåsbord med förnybara drivmedel på våra mackar.

Så vad bör politikerna göra? 2030 är det statliga målet att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende. Enligt en underlagsrapport till utredningen Fossilfrihet på väg kan vi ersätta cirka en tredjedel av fossilerna med biodrivmedel tillverkade av svensk råvara utan att inkräkta på andra intressen.

Sådana biodrivmedel kan alltså spela en avgörande roll i omställningsarbetet, men beteendeförändringar, energieffektivare fordon och elektrifiering måste också till.

Det bästa drivmedlet kan inte göra hela jobbet, därtill är svårt att veta på förhand vilket som är bäst. En bra hundförare ser till att slädhundarna drar åt samma håll och inte biter varandra. Politiken bör därför bejaka alla goda alternativ genom att låta skattesystemet vara teknikneutralt och enbart basera skattesatsen på drivmedlens klimatpåverkan.

Även konsumentmakten är viktig. I dag kan vi läsa på fiskpaketet var torsken är fångad eller välja Kravmärkt kaffe. Men vi har ingen information om var bränslet vi tankar vid pumpen kommer ifrån. Genom att ge konsumenterna information om bränslets klimatpåverkan och ursprung kan omställningen till förnybara drivmedel påskyndas, något Gröna Bilister driver i kampanjen Jag Vill Veta.  

I takt med att jordbruksmarken långsamt överges på landsbygden och att skogsbruket är på tillbakagång på grund av minskad papperskonsumtion behövs nya näringar. Produktionen av biodrivmedel har potential att vända trenden.

Vi sitter dessutom på en skatt av oanvända rester från skogsbruket. Men biodrivmedlen måste gynnas på fossilernas bekostnad, eftersom de är dyrare att tillverka. Höjd fossilskatt kan därför vara en drivkraft för att driva omställningen för både en levande landsbygd och uppnått klimatmål.

Så, om du träffar en politiker som är rädd att förlora din röst om bensinskatten höjs, ge då hen en lugnande klapp på axeln och säg att du tänker längre än så.

Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister

Per Östborn, styrelseledamot Gröna Bilister