Dags för en renare bilism

”I ”Dieselgate”, där 11 miljoner Volkswagenbilar visat sig släppa ut cirka 40 gånger mer av de hälsoskadliga NOx-gaserna på grund av fusk med avgastester, visas den allra fulaste sidan upp”, skriver Johanna Grant och Martin Prieto Beaulieu.

Denna debattartikel publicerades på SVT Opinion den 2 oktober 2015. Läs här.

Volkswagens fusk med manipulerade avgastester, i den så kallade ”Dieselgate”, har vållat uppståndelse i snart två veckors tid.

Diskussionen om bilindustrins förskönande av emissionssiffror samt politikernas ansvar i frågan är angelägen. Låt nu oärligheten bli en drivkraft för ökad transparens, bättre kontroll och påskyndandet av de fossilfria bränslenas framfart.

Bilindustrin har en viktig roll att spela, både när det kommer till att lösa klimathotet och förbättra luftkvalitén i städer. Från sin bästa sida står branschen för teknologigenombrott och innovationskraft.

Det räcker med att läsa om 3D-printade elbilar, automatisering och självkörande fordon för att få en försmak av vad framtiden kan ha att bjuda på. Bilindustrin har dock dubbla ansikten.

I ”Dieselgate”, där 11 miljoner Volkswagenbilar visat sig släppa ut cirka 40 gånger mer av de hälsoskadliga NOx-gaserna på grund av fusk med avgastester, visas den allra fulaste sidan upp.

Få tror att Volkswagen är ensam om att medvetet mygla med emissionsdata. Konsekvenserna för Volkswagens varumärke är enorm. Kort efter att nyheten kom störtdök aktien med 20 procent och smittade av sig på resten av bilbranschen.

Skandalerna därtill är flertal.

Framförallt markerar det långtgående medvetna fusket och bilindustrins förskönande av siffror en politisk oförmåga att ställa krav och kontrollera att normerna efterlevs. 

För en konsument är ett bilköp oftast den näst största investeringen efter bostadsköp. Ett köp som inte görs i en handvändning utan bygger på trovärdighet och tillit till bilmärket.

För de konsumenter som värderat miljö- och hälsoaspekterna högt vid köp av bil är bedrägeriet ett extra stort svek.

I Sverige, likväl som i utlandet, har den bränslesnåla dieselbilen tilldelats miljöbilsstatus och står idag för 58,1 procent av miljöbilsförsäljningen.

Trots det orsakar den både CO2-utsläpp likväl som hälsofarliga utsläpp av partiklar och NOx. Årligen dör 1 300 personer i förtid i Sverige enbart på grund av det senare.

Det är en utveckling som är ohållbar om vi ska nå målet om en fossilfri fordonsflotta om 15 år och klara luftkvalitetsnormer. Gröna Bilister vill därför se följande konkreta och långtgående åtgärder för att bilisterna ska återfå förtroendet för politikerna, bilindustrin och Volkswagen.

  • EU måste snarast införa realistiska tester gjorda av tredjepart samt stickprover av bilar som lämnar bandet och rullar på våra gator.
 
  • Bilindustrin bör frivillig införa bättre information till bilisterna om bilarnas verkliga klimatfarliga och hälsofarliga utsläpp samt bränsleåtgång och sluta hänvisa till Konsumentverkets broschyrer.
 
  • Fossildieselbilen bör inte framställas som ett grönt alternativ och definitionen av miljöfordon bör skärpas. Den bör fasas ut och miljözoner bör inrättas för att få bukt med luftkvaliteten tätorter.
 
  • Kontroll av NOx-värden bör införas vid den årliga bilbesiktningen.
 
  • Volkswagen bör snarast ta bort den förbjudna mjukvara och se till att bilarna följer avgasnormerna samt erbjuda de bedragna bilköparna ersättning enligt gällande konsumentlag  och mer därtill.

Helst vill vi se ett bytesprogram för att ersätta de berörda dieselbilarna där kunderna erbjuds miljöalternativ så som biogas- eller elbilar

Konsumenterna och bilindustrin har en central roll att spela, men ytters är det politikerna som är ansvariga. Efter Dieselgate har politikerna konsumenternas fulla stöd.

Aldrig har tiden varit mer mogen att vända utvecklingen till renare bilism och smartare mobilitet.

Johanna Grant, Ordförande, Gröna Bilister

Martin Prieto Beaulieu, Talesperson, Gröna Bilister