Klimatmöte utan ett konsumentperspektiv på hållbar mobilitet

Idag är det regeringens efterlängtade klimatmöte. Tillfället när regeringen vill träffa och ha en dialog med näringslivet, akademin, intresseorganisationer och civilsamhället med syftet att tydliggöra en ny klimatpolitik som investerar i fossilfri energi och möjliggör fler gröna innovationer, samtidigt som konkurrenskraften stärks. 

Bra av regeringen och Romina Pourmokhtari att bjuda in och ha en dialog! Äntligen!

Men vi saknar konsumentperspektivet när det gäller persontransporter och mobilitet.

Visst har regeringen bjudit in Motormännen som är en sorts konsumentorganisation. Men de representerar bara ett trafikslag inom mobilitet, nämligen bilen.

Gröna Mobilister är inte inbjudna. Det förvånar oss.

Vi är den enda konsumentinriktade och medlemsbaserade ideella organisation som jobbar för en ökad implementering och övergång till hållbar mobilitet. En mobilitet som underlättar för konsumenter att minska sin klimatpåverkan och hjälper Sverige att nå sina klimatmål. Det har vi gjort sedan 1994 då vi bildades av WWF och Naturskyddsföreningen. Vi är även en remissinstans för regeringens och andra myndigheters olika förslag inom klimat, miljö, trafik, mobilitet och samhällsbyggnad.

Vi skulle ha fört fram de förändringar som behövs för att ny hållbar mobilitet ska öka och persontransporternas klimatpåverkan ska minska. Saker som:

  • Sänk momssatsen för delade mobilitetstjänster som exempelvis bilpooler
  • Inför lagstiftning som underlättar för en transportslagsoberoende milersättning och reseavdrag
  • Underlätta för kombinerade mobilitetstjänster
  • Stimulera produktionen och försäljningen av små och lätta elbilar
  • Stimulera en ökad produktion och användning av biodrivmedel
  • Ställ krav på att biltillverkarna ska redovisa nytillverkade fordons klimatpåverkan på ett tydligt och lättförståeligt sätt gentemot konsumenter

Varsågoda regeringen, Romina Pourmokhtari, Ulf Kristersson och Ebba Busch. Vi ger er dessa punkter här och nu. Hoppas ert möte blir konstruktivt och bra. Vi hoppas också att ni väljer att ta med er våra synpunkter. Det behöver Sverige!

//
Jesper Johansson, ordförande i Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en oberoende ideell förening som främjar hållbar mobilitet för alla i hela landet!