Besvarad remiss: Ändrad malus för husbilar och alternativbränslefordon

I remissen Fi2024/00720 föreslår regeringen att malus ska slopas för husbilar och införas för etanolbilar. Gröna Mobilister håller inte med men är eniga om att viss justering kan behövas.

Här kan du läsa Gröna Mobilisters remissvar till remissen Fi2024/00720.

Gällande husbilar anser Gröna Mobilister att argumentet med idag bristande alternativ för konsumenter är ett allt för svagt argument. Dels händer det mycket inom lätta lastbilar (närbesläktat fordon) just nu och dels är styrmedel från fossilt kanske än viktigare då för att hjälpa marknaden.

Gällande etanol så pekas det på ett riktigt problem där befrielse från malus används på ett fifflande vis, det kan dock stävjas med andra metoder än att bara ge upp. E85 har stor potential i att vara en del av den fossilfria fordonsflottan där mer än el kommer behövas och i Sverige har vi bra infrastruktur för just E85. Även om nybilsförsäljningen av E85 fordon är minst sagt sval så är konvertering riktigt bra alternativ, Gröna Mobilister vill se uppmuntrad konvertering och styrmedel som styr till att mer E85 hamnar i tanken.