Fossilbränslefrihet kräver Bygg-Om-Bonus

Utredningen om fossilbränslefri fordonsflotta kommer inte att föreslå några satsningar alls på att få befintliga fordon fosssilbränslefria. Därmed missar man målet – helt i onödan. Inför Bygg-Om-Bonus, föreslår Gröna Bilister.

Enligt FFF-utredaren Thomas B. Johansson kommer Sverige inte att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. Detta då hälften av de bilar som nu rullar fortsatt kommer att användas år 2030. Gröna Bilister är kritiska till att utredaren så lättvindigt överger det av regeringen beslutade målet.

– Det duger inte att utredningen bommar målet och lämnar hundratusentals bilister i sticket. Den bör föreslå en Bygg-Om-Bonus för konvertering av befintliga bilar till etanol- och gasdrift. Då kan vi bli fossilbränslefria och hushåll som inte har råd med ny bil kan komma ur oljeberoendet, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Konvertering till etanoldrift kan ske till en kostnad under 10 000 kronor, medan gaskonvertering kostar ungefär 30 000 kronor. Regelverket för hur det ska ske är på plats sedan drygt fem år tillbaks. För att konverteringsindustrin ska spira krävs bara en Bygg-Om-Bonus på halva kostnaden, bedömer Gröna Bilister, som poängterar att bonusen är kostnadseffektiv ur klimatsynpunkt.

En nästan ny bensindriven Volvo V70 förbrukar 0,8 liter bensin/mil à 2.8 kg CO2/l, körs 1500 mil/år i 17 år. Total klimatpåverkan blir då drygt 57 ton CO2. Om bilen efter två år konverteras till etanoldrift, halveras klimatpåverkan därefter. Total klimatpåverkan, inklusive de två åren på bensin blir då knappt 31 ton CO2. Om konverteringskostnaden är 10 000 kr, är kostnaden per ton drygt 320 kr. Om staten delfinansierar konverteringen med 50 %, är samhällskostnaden 160 kr/ton. Knappast någon annan åtgärd inom fordon/drivmedel har samma låga kostnad per ton CO2.

– Konvertering till gasdrift är vanlig i Tyskland, till etanol i Brasilien och från hybrid till laddhybrid i USA. Vi kan alltså luta oss mot en bred samlad erfarenhet, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister, som också slår fast att det går utmärkt att begränsa stödet till nästan nya bilar om man är orolig att det annars förlänger livet på gamla bilar som bör skrotas.

Konvertering enligt de regler riksdagen redan har beslutat kan bara utföras av certifierade verkstäder, kräver att fordonet uppfyller avgasreglerna för motsvarande ny bil och innebär att firman som utför konverteringen övertar relevanta delar av garantiåtagandena. Det som saknas är en Bygg-Om-Bonus.